SieV!: “Cao-onderhandelingen zonder onze toestemming”

cao - stockfotoDe huidige cao loopt af per 31 december 2016. Gebruikelijk is dat onderhandelingspartijen in het jaar voorgaande aan de einddatum bijeenkomen voor de eerste gesprekken over een nieuwe cao. Gezien de einddatum zou het zo kunnen zijn dat er al gesprekken zijn gevoerd, meldt SieV! in haar persbericht van 1 juli.

Bij de vorige cao-onderhandelingen heeft branchevereniging Schoonmaken Is Een Vak (SieV!) plaatsgenomen aan de zijlijn. “We hebben daarmee onze steun uitgesproken aan de toenmalige onderhandelaars. Echter, dit jaar spreken wij deze steun niet uit. Het bestuur van SieV vindt het een gotspe dat de onderhandelende partij namens de werkgevers niet de moeite neemt om ruggenspraak te doen met anderen. Derhalve menen wij te mogen opmerken dat er namens ons onderhandeld wordt zonder dat hiervoor toestemming is gevraagd.”

“Alle partijen gaan namelijk met een geheime agenda deze gesprekken in. De onderhandelende partij aan de werkgeverszijde gaat dus namens de gehele branche afspraken maken. Zo werkte dat in het verleden. Derhalve willen graag duidelijk maken aan iedere betrokkene in de ,branche dat wij totaal geen invloed hebben op het gehele proces. Derhalve nemen wij dan ook geen enkele verantwoording voor het ‘resultaat’.”

Naar de mening van SieV! is de huidige cao, zoals vaker gezegd, een samenraapsel van diverse onderhandelingen en compromissen. “Er staan nu te veel artikelen in de cao, die nodig toe zijn aan, juridisch, onderhoud c.q. toetsing. Onze verzoeken om mede aan te schuiven aan de onderhandelingstafel zijn niet gehonoreerd of er wordt helemaal geen antwoord gegeven. Aangezien de onderhandelaars onderling uitmaken wie wel of niet mag mee praten, is het voor ons dus een zaak geworden van de slager die zijn eigen vlees keurt.”

Het SieV!-bestuur heeft aangegeven de onderhandelingen waar mogelijk kritisch te volgen en de spaarzame nieuwtjes direct tegen het licht te houden. “We zijn van mening dat het de hoogste tijd wordt voor een grondige revisie van de cao. Jammer genoeg is dit bij de onderhandelaars niet verder bespreekbaar. Ergo, ook wij als tweede brancheorganisatie in Nederland met meer dan 160 leden moeten afwachten wat de drie onderhandelaars voor ons bedisselen. We zijn echter niet gerust op een goede afloop en houden het hart vast.”