Schoonmaaksector in cijfers volgens UWV: 2% omzetgroei in 2017

cijfers - stockfotoUWV heeft de cijfers van de beroepsgroep schoonmakers – in dienst van bedrijven, via uitzendbureau of anderszins – over 2016 op een rij gezet: “De relatief kleine sector produceert 1% van onze economie: in 2016 zo’n € 6,9 miljard”. Voor 2017 en 2018 voorziet UWV in een omzetgroei.

Er zijn zo’n 8800 bedrijven actief in de interieurreiniging van gebouwen. Dit is veruit de grootste deelsector binnen de schoonmaakbranche. Circa 94% van de schoonmaakbedrijven heeft maximaal 10 werkzame personen. De sector kent vooral veel eenmanszaken, namelijk 73%.

Bedrijven in de schoonmaaksector
Van de totaal 14.400 bedrijven maken schoonmaakbedrijven voor interieurreiniging van gebouwen het leeuwendeel uit: 8800. 3650 bedrijven zijn gespecialiseerd in het reinigen van gebouwen, waaronder glazenwassers en schoorsteenvegers, en 1350 bedrijven gespecialiseerd in industriële reiniging. Met 600 bedrijven in facility management komt het geheel op 14.400. (Bron: CBS Statline)

Omzetgroei
Ten tijde van de crisis bezuinigden bedrijven sterk op de (externe) diensten van schoonmaakbedrijven. Nu de crisis voor een groot deel voorbij is, neemt ook de vraag naar dit soort diensten weer toe. Naar verwachting groeit de productie in de sector in 2017 met +2% en in 2018 met +1,3%.

Meer werkgelegenheid
UWV voorziet dat de werkgelegenheid in 2017 en 2018 stijgt, naar verwachting met 1700 werknemersbanen per jaar (+1,1%per jaar) en 1300 banen van zelfstandigen (+0,8% per jaar).

Waar werken de schoonmakers?
UWV vermeldt (bron: ROA) 30% in zorg en welzijn; 29% in zakelijke dienstverlening, waaronder schoonmaaksector; 5% in horeca, 4% in detailhandel en in overige industrie; 3% in overige dienstverlening en huishoudens en 26% in overige sectoren.

Meer zelfstandigen dan werknemers
In 2016 telt de schoonmaaksector in totaal zo’n 321.000 bannen. Hiermee beslaat de sector 3,2% van de totale werkgelegenheid. Er zijn 151.000 banen van werknemer; en ruim 170.000 banen voor zelfstandigen. Daarmee is de schoonmaaksector een van de weinige sectoren waar meer zelfstandigen werken dan werknemers.

Arbeidsvormen
61% van de beroepsgroepschoonmakers bestaat uit vaste werknemers in loondienst. Circa 39% is een schoonmaker in flexibele dienst of is werkzaam als zelfstandige.

Binnen de groep schoonmakers in loondienst met een flexibele arbeidsrelatie werkt een groot deel als inval-/oproepkracht (32%), werkt tijdelijk zonder vaste uren (18%) of heeft een tijdelijk contract voor minder dan een jaar (14%). Deze vormen van flexibele arbeid bieden over het algemeen de minste zekerheid voor een werknemer. (Bron: CBS Statline)

Weinig uren
Schoonmakers werken gemiddeld zo’n 18,5 uur per week. Dit is weinig in vergelijking tot alle sectoren samen (31 uur p/week).

Merendeel schoonmakers laagopgeleid
Circa 57% van de werkzame schoonmakers is laagopgeleid. Dit betekent dat maximaal een diploma op mbo-niveau 1 is behaald. Over alle sectoren ligt het aandeel laagopgeleiden veel lager (22%). Om als (reguliere) schoonmaker te werken, zijn geen opleidingseisen vereist.

Er bestaat veel laaggeletterdheid onder schoonmakers. Meer dan de helft van alle werkenden in de brede schoonmaaksector is laag-of matig geletterd. UWV baseert dit op de bronnen Sectorplan Schoonmaak en ECBO (2015) Geletterdheid naar sectoren.

Hoog aandeel vrouwen en niet-westerse allochtonen
In 2016 is ongeveer 76% van de schoonmakers vrouw. Dit is hoog, want gemiddeld over alle beroepsgroepen is slechts 46% een vrouw (CBS). De beroepsgroep schoonmakers biedt relatief veel werkgelegenheid voor niet-westerse allochtonen: circa 22% van de beroepsgroep is een niet-westerse allochtoon tegenover 10%  gemiddeld. (Bron: ROA, over 2014/2015)

Welke trends, kansen en bedreigingen ziet UWV? Meer daarover in de volgende publicatie.

Bron: UWV

×