Rechtspraak: voortijdig ontbinden schoonmaakovereenkomst

overeenkomstDe eigenaar van een pand vindt de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf onvoldoende. In maart 2012 stuurt een brief, waarin hij aangeeft het contract te beëindigen per 1 april 2012. Het schoonmaakbedrijf stelde echter dat de opzegging geen effect heeft: de eigenaar kan de overeenkomst enkel tegen 1 januari 2013 opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De eigenaar betwist dat hij heeft opgezegd; hij meent dat hij de overeenkomst buitengerechtelijk heeft ontbonden.

Is de brief van de eigenaar gericht op opzegging of ontbinding van de overeenkomst tussen partijen? Een discussie die veelvuldig ontstaat en waarover de rechter op 17 juli een oordeel gaf.

De rechter (ECLI:NL:RBAMS:2013:4013) oordeelde dat de brief bedoeld was als een ontbindingsbrief. Dit vanwege het feit dat er in de brief expliciet werd verwezen naar klachten van de eigenaar en de huurders over de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden door het schoonmaakbedrijf. Voor opzegging op grond van de overeenkomst is namelijk geen tekortkoming vereist.

Dat de eigenaar wel een termijn hanteert voor beëindiging, zou wel op opzegging kunnen wijzen. De rechtbank oordeelt echter dat de termijn van één maand die de eigenaar hanteert aanzienlijk korter is dan de overeengekomen opzegtermijn van drie maanden, waardoor die stelling onvoldoende gewicht in de schaal legt. Ook dat de eigenaar in een latere e-mail haar brief omschrijft als een opzeggingsbrief vindt de rechtbank onvoldoende. Daar volgt tenslotte niet uit dat de eigenaar niet een ontbinding beoogde.

Of de eigenaar bevoegd is om de overeenkomst te ontbinden en hoe de rechter tot het oordeel komt dat de eigenaar niet verplicht is om schade te vergoeden aan het schoonmaakbedrijf, leest u op FMM.nl

 

×