Rechtspraak: rechters stellen paal en perk aan flexwerk

rechter - stockfotoRechters zijn scherper gaan oordelen over manieren waarmee werkgevers in personeelscontracten het arbeidsrecht proberen te omzeilen, zoals met payrolling en detachering. Door de uitspraken worden juridische grenzen bereikt, wat de positie van flexwerkers versterkt.

In het sociaal akkoord wordt het uitwassen van flexwerk aan banden gelegd. Voordat dit echter in praktijk wordt gebracht, zijn er al uitspraken van kantonrechters geweest waarin zij ten gunste van payrollers oordeelden. Daarbij kijken rechters steeds meer naar de achterliggende redenen voor partijen om een contract af te sluiten, dan naar hetgeen op papier staat. Zo gebeurde het dat werknemers die door een werkgever op de loonlijst van een andere bv of payroll-bedrijf zijn gezet, toch als personeel van dat bedrijf moeten worden aangemerkt met alle rechten op cao-afspraken en ontslagbescherming

×