Rechtspraak: einde samenwerking door stelende schoonmaker

geld stelenWanneer een werknemer van een ingehuurd schoonmaakbedrijf geld steelt en u de overeenkomst met het schoonmaakbedrijf met onmiddellijke ingang wilt ontbinden, kan en mag dat? Het schoonmaakbedrijf heeft de betrokken werknemer al per direct ontslagen en zij heeft het gestolen bedrag vergoed. Daarnaast werken de partijen al ruim vijftien jaar samen.

De rechtbank Almelo (LJN: BK3238) oordeelde van wel. Het schoonmaakbedrijf dient ervoor te zorgen dat medewerkers bij het verrichten van hun werkzaamheden geen geld of goederen van hun opdrachtgever vervreemden. Dit vloeit voort uit het beginsel van goed opdrachtnemersschap. Bij het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden is er bovendien sprake van een vertrouwensrelatie. Door het stelen van het geld, is het schoonmaakbedrijf tekort geschoten in de nakoming van haar overeenkomst met de opdrachtgever.

Daarbij komt dat er door de diefstal onrust bij het personeel van de opdrachtgever is ontstaan. De schoonmaakwerkzaamheden werden namelijk uitgevoerd als het personeel al weg was. Hierdoor is het vertrouwen in het schoonmaakbedrijf – en haar medewerkers – essentieel. Nu dat vertrouwen weg was, voelde de opdrachtgever zich genoodzaakt om de onrust bij haar personeel weg te nemen. De rechtbank oordeelde dan ook dat deze omstandigheden de ontbinding rechtvaardigen.

Hoe zit het bij een dochtervennootschap of zustervennootschap? Op de website van AKD wordt dat uitgelegd.

×