Rechtspraak: discriminatievrije werkomgeving

rechtbank - hamer 2Een man van Griekse afkomst is door het schoonmaakbedrijf ingehuurd van een uitzendbureau. Vervolgens is hij door het schoonmaakbedrijf tewerkgesteld bij een bouwbedrijf. Hij klaagt dat hij door zijn collega’s bij het bouwbedrijf is gediscrimineerd vanwege zijn afkomst. Door deze situatie heeft hij psychische klachten ontwikkeld en heeft hij zich ziek gemeld.

Het College spreekt als zijn oordeel uit dat niet is gebleken, dat Jansen Cleaning  jegens de man onderscheid op grond van ras heeft gemaakt bij de arbeidsomstandigheden in verband met de zorg voor een discriminatievrije werkomgeving. Discriminatoire uitlatingen door collega’s worden niet zonder meer aan het schoonmaakbedrijf toegerekend.

Lees de toelichting op de website van het College voor de Rechten van de Mens: http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-43

×