Rechtspraak: debat nodig over valse concurrentie bij aanbestedingen

Er is een publiek debat nodig over valse concurrentie door gesubsidieerde instellingen die inschrijven op aanbestedingen waarop ook ‘normale’ MKB-bedrijven inschrijven. Rechter Th.S. Röell van de Rechtbank in Noord-Holland roept daartoe op in een uitspraak van 25 oktober.

De rechter (ECLI:NL:RBNHO:2013:9969) deed uitspraak in en kort geding dat was aangespannen door Broeks Events uit Zaandam tegen de Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland. Inzet was een aanbesteding voor het leveren van sportinstructeurs.

De zaak is om diverse redenen zeer opmerkelijk. Op de website van WijNoordHolland de uitleg.

×