Rechtspraak: aantonen omzeteis bij aanbesteden kan dat?

rechter - stockfotoHeeft een inschrijvend bedrijf dat nog niet lang genoeg bestaat de mogelijkheid om op andere wijze aan te tonen dat hij aan de omzeteis van de aanbesteding voldoet? De voorzieningenrechter acht de restrictieve uitleg die eiseres geeft aan artikel 3 sub e van de Eigen Verklaring strijdig met het bepaalde in de artikelen 2.8.1 sub c en 2.8.3 ARW 2005 .

In artikel 0.04 van het bestek van de betreffende gemeente is vermeld dat inschrijvers die niet voldoen aan de eisen, gesteld in de Eigen Verklaring, van deelname aan de aanbesteding zouden worden uitgesloten. De Gemeente heeft met artikel 3 sub e van de Eigen Verklaring een duidelijke en ondubbelzinnige eis gesteld, zo luidt de aanklacht. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat een inschrijver die nog niet lang genoeg bestaat de mogelijkheid heeft om op andere wijze aan te tonen dat hij aan de omzeteis voldoet.

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Deze week publiceert ze deze rechtszaak LJN: BZ6094: http://www.pianoo.nl/aantonen-omzeteis-week-15

×