OSB: “Is FNV bereid om te komen tot compromissen?”

contract - penDe werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche (OSB) hebben op 30 april inhoudelijk gereageerd op een brief van de NS. Om FNV en OSB weer terug te brengen aan de onderhandelingstafel van de schoonmaak-cao stelt NS voor om een bemiddelaar aan te stellen. Echter, bemiddeling is volgens OSB onnodig. OSB blijft bereid om te komen tot compromisafspraken. Als FNV daartoe ook bereid is, dan kan het gesprek gewoon worden voortgezet. OSB geeft aan de overlast als gevolg van de acties te betreuren.

OSB-voorzitter Hans Simons: “De acties zijn totaal onnodig en ondersteunen op geen enkele manier de baanbrekende ontwikkelingen in de schoonmaakbranche. Dat juist NS, Erasmus MC en Schiphol worden lastiggevallen met de stakingsacties,  beschouwen we als klap in het gezicht van de opdrachtgever. Het stelt de NS en schoonmaakbedrijven onterecht in een kwaad daglicht. Dat FNV is weggelopen van de onderhandelingstafel zonder enige afstand te nemen van haar omvangrijk en onrealistisch eisenpakket stelt ons teleur. Waar nog discussie bestaat over zaken als loon en wachtdagen, zijn door OSB concrete voorstellen gedaan en zijn we bereid tot het sluiten van compromisafspraken. Wat ons betreft staat de deur open om verder te onderhandelen. Er zijn grote kansen om te komen tot concrete afspraken, die substantieel bijdragen aan versterking van de schoonmaaksector en verdere verbetering van de positie van onze 150.000 medewerkers.”

Het totaalpakket dat de werkgevers besproken en geboden hebben, bestaat uit: (1) Loonsverhoging in vergelijkbare lijn met de gemiddelde loonontwikkeling van cao’s in 2014, dat is op dit moment ruim 1%. (2) Afschaffing van wachtdagen in balans met de loondoorbetaling bij verzuim. De gemiddelde norm in Nederland is 170% over twee jaar, terwijl de schoonmaakbranche bijna altijd 200% doorbetaald. Deze doorbetaling moet dan omlaag en een stap zetten richting de landelijke norm; (3) Werkgelegenheid en brede inzetbaarheid. Voor schoonmakers die in een relatief kleine deeltijdbaan werken, en graag meer uren willen maken, hebben de werkgevers voorstellen gedaan om tot grotere dienstverbanden en dus een hoger inkomen te komen. De schoonmaakbranche heeft al een zeer volwaardig uurloon op het niveau van 120% van het wettelijk minimumloon. (4) Vitaliteit en gezondheid. De werkgevers hebben een breed integraal voorstel gedaan om ziekteverzuim te bestrijden gebaseerd op preventie, verzuimbegeleiding en mobiliteit.

×