OSB: 9 feiten over inbesteden schoonmaak en zekerheid schoonmakers

cao - stockfotoInbesteden van schoonmaak bij de overheid, ofwel zelf in dienst nemen van schoonmakers, biedt de schoonmakers helemaal geen zekerheid zoals FNV Bondgenoten doet voorkomen.

De feiten
(1) 80% van de schoonmakers die voor de rijksoverheid werken hebben al een vast contract. Dit heeft een rondgang langs de bedrijven die voor de Rijksoverheid werken uitgewezen.
(2) De laagste loonschalen van de rijksoverheid zijn lager dan het huidige salaris van een schoonmaker. Een schoonmaker verdient nu 120% van het wettelijk minimum loon. Een schoonmaker gaat er bij de rijksoverheid wat dat betreft helemaal niet op vooruit.
(3) De schoonmaakbranche kent een eindejaarsuitkering van 1,6%.
(4) De komende jaren zal een enorme krimp plaatsvinden in het aantal overheidsgebouwen, minder werk dus! Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt ongeveer 25% van de overheidsgebouwen afgestoten. Het aantal vierkante meters dat schoongemaakt moet worden, wordt daarmee dus minder. En het werk kan dan met minder mensen worden verzet. De overheid heeft geen mogelijkheden om deze schoonmakers op een andere locatie in te zetten en zal de schoonmakers moeten ontslaan. De schoonmaakbedrijven hebben in de CAO met elkaar afgesproken dat schoonmakers hun baan kunnen behouden bij contractovername van een ander schoonmaakbedrijf. Deze garantie biedt de rijksoverheid niet.
(5) Inbesteding betekent in veel gevallen dat gewone schoonmakers worden vervangen door mensen uit de kaartenbak van een SW-bedrijf. Dat lijkt sociaal, maar het zorgt voor baanverlies van gewone schoonmakers. (6) Schoonmakers zelf in dienst nemen bij de rijksoverheid kost de samenleving geld, zeker zo’n 20 miljoen euro. De overheid heeft al gezegd dat het zelf in dienst nemen niet meer mag kosten. Dit betekent dat er dus gewoon minder schoongemaakt gaat worden en de gebouwen viezer worden. Of dat de werkdruk van de schoonmakers omhoog gaat. Wie is hiermee geholpen?
(7) De overheid biedt geen professionele omgeving waar schoonmakers hun vak kunnen uitoefenen. Schoonmaakwerkgevers zorgen voor een professionele omgeving, structuur, begeleiding en opleidingen voor de schoonmaker.
(8) Gelet op bovenstaande negatieve effecten van inbesteding hadden de werkgevers een andere houding van de FNV verwacht. Onbegrijpelijk dat FNV inbesteding actief steunt, terwijl dit voor de schoonmaker een schijnzekerheid is. (9) De schoonmaakwerkgevers zijn bereid de wachtdagen (2 dagen van maximaal 4 uur) af te schaffen in balans met de doorbetaling. De werkgevers betalen nu 2 jaar lang 100% door. Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijk om het verzuim in de branche omlaag te brengen. Deze rekening kun je niet eenzijdig bij werkgevers neerleggen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de eigen bijdrage van je zorgverzekering, deze eigen bijdrage is er omdat er twee partijen zijn – de zorgverzekeraar en de patiënt – die een rol hebben bij het beheersen van de kosten. Dat is voor het beheersen van verzuim in de schoonmaakbranche niet anders. Het gaat om een totaal verzuimpakket en niet alleen maar om wachtdagen.

FNV Bondgenoten is weggelopen van de onderhandelingstafel, ze zijn altijd welkom om verder te praten over een nieuwe cao.

×