Oproep branchevereniging OSB: “Maak einde aan oneerlijke concurrentie Helpling”

november 16, 2017 in Nieuws

Stop bordOSB, werkgeversorganisatie in de schoonmaakbranche, vindt het ongewenst dat schoonmakers bij Helpling niet dezelfde rechten en sociale zekerheid hebben als schoonmakers, die beschermd worden door de cao. OSB doet de oproep naar aanleiding van een onderzoek door de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de positie van werkenden in de ‘platformeconomie’.

Platformmedewerkers maken bij particulieren schoon op basis van de Regeling Dienstverlening aan Huis. Door deze regeling werken deze schoonmakers op een ‘witte’ manier. De rechten voor deze schoonmakers zijn echter minimaal: minimumloon, beperkt recht op loondoorbetaling bij ziekte en vakantie, en geen verzekeringen noch pensioenopbouw.

Zelfde arbeidsrechten
Werkgeversorganisatie OSB, FNV Schoonmaak en CNV Vakmensen roepen daarom op om werknemers in schoonmaakplatforms, zoals Helpling, dezelfde arbeidsrechten, sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden te geven als schoonmakers die onder de schoonmaakcao vallen. De oplossing daarvoor is voorhanden. De vakbonden ondersteunen ons in dit streven.

Internationaal verdrag
In 2011 ondertekende Nederland het ILO-verdrag 189 over Decent work for domestic Workers. Dit internationale verdrag over rechten van werknemers kent aan huishoudelijke hulpen bij particulieren dezelfde arbeidsrechten toe als aan reguliere werknemers. Gek genoeg heeft Nederland het verdrag nooit geratificeerd. OSB roept op om dit wél te doen. Vervolgens is het aan de politiek om bindende afspraken te maken over een daadwerkelijke verbetering van de (rechts)positie van schoonmakers in huishoudens. Daarmee hoopt OSB ook een gelijk speelveld te creëren voor schoonmaakbedrijven en de diverse schoonmaakdiensten in de platformeconomie.

Delen