Onderzoek: werkplekken in kantoren zo gezond nog niet

clean desk policy“30% van de onderzochte panden scoort onder de maat als naar de gezondheid van de werkplek wordt gekeken. 33% scoort op een of meer van de meetonderdelen gewoonweg slecht.” Dit concludeert Vereniging Schoonmaak Research in haar verslag van het onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen. In 2012 liet VSR het binnenklimaatonderzoek uitvoeren door Search Ingenieursbureau.

Het VSR-onderzoek richtte zich op de onderdelen: (1) visuele inspectie, zoals ventilatiemogelijkheden, staat van onderhoud en clean desk, (2) de bepaling van de temperatuur, (3) de relatieve luchtvochtigheid en de CO2-concentratie over een tijdsduur van acht uur, (4) de bepaling van de fijnstofconcentratie (PM 2,5) over circa acht uur, en (5) de bepaling van de microbiologische kwaliteit.

Ruim 72% van de onderzochte panden scoort slecht op het punt clean desk. Op de bureaus liggen dus redelijk veel tot veel losse spullen, een mogelijke bron van verontreiniging met micro-organismen. Bovendien bemoeilijkt het de schoonmaak van de werkplek. Op meer dan 30% van de locaties verdient de ventilatie en/of klimaatinstallatie verbetering. Nog meer cijfers: op 73% van de onderzochte werkplekken ligt de luchtvochtigheid beduidend onder de norm van 40 a 50%.

Bij slechts 50% is de concentratie CO2 op de werkplek onder streefwaarde van <800 ppm, en bij 20% is de situatie als slecht te beoordelen, dat wil zeggen > 1200 ppm. Daarbij aangetekend: CO2 is in deze concentraties geen directe bedreiging van de gezondheid, maar is wel een indicator van effectiviteit in luchtverversing. Qua fijnstofconcentratie is in meer dan 40% van de onderzochte kantoorpanden matig tot slecht.

Bron: vakblad Professional Schoonmaken, maart 2013

×