Onderzoek duurzame inzetbaarheid: rol tijd essentieel

tijdklokVoor het eerst is in Nederland onderzoek gedaan naar de rol van tijd in duurzame inzetbaarheid van personeel. Stichting Time Design voerde het onderzoek uit en besteedde aandacht aan tijdsaspecten in relatie tot het vermogen om te werken. Hoe hangen tijdgerelateerde eigenschappen samen met indicatoren van work ability, zoals geluk, vitaliteit, eigenwaarde, werk-privé balans, burnout, ziekte, slaapkwaliteit en zelf ingeschatte prestatie? De resultaten tonen het grote belang en de positieve rol van het effectief omgaan met tijd aan.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de volgende tijdgerelateerde eigenschappen een belangrijke en positieve rol spelen in het bevorderen van welzijn en de work ability van mensen: een breed positief tijdsperspectief; een relatief vroeg natuurlijk slaap-waak ritme (ochtend chronotype); goed om kunnen gaan met slaaptekort; weinig uitstelgedrag, veel stiptheid en vasthoudendheid aan taken; de tijd als vriend zien.

VitaliTIJD
Deze resultaten horen bij het nieuwe begrip VitaliTIJD: de omstandigheid waarbij een persoon qua tijdeigenschappen optimaal met zichzelf en zijn omgeving in balans is en vanuit dat perspectief optimaal fit is. Dit kan voor een organisatie een positief effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van personeel.

Formule
Samenvattend kunnen de bevindingen van het onderzoek in de volgende formule worden weergegeven: VitaliTIJD = f (een breed positief tijdsperspectief + een relatief vroeg chronotype + goed om kunnen gaan met slaaptekort + weinig uitstelgedrag + veel stiptheid en vasthoudendheid + de tijd als vriend zien).

Over Stichting Time Design
Stichting Time Design beoogt het maatschappelijke instituut en de katalysator te zijn op het gebied van innovatie in de tijd en tijdbeleid. Time Design wil een forse impuls geven aan kennisontwikkeling en –spreiding rondom het thema tijd en werken aan integratie van gefragmenteerde bestaande initiatieven rond dit thema.

 

×