Onderzoek CHILL-studenten: met vuile toetsenborden liggen infectieziekten op de loer

In opdracht van Fusernet ICT Services hebben medewerkers en studenten van Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) onderzocht welke soorten bacteriën op toetsenborden zitten. Ook is bekeken wat de mogelijke effecten van deze bacteriën op onze gezondheid hebben. En of antibacteriële coatings nut zouden hebben.

Voornaamste conclusie van het onderzoek is, dat toetsenborden en touchscreens bij bedrijven en instellingen vol zitten met vuil, zoals etensresten of huidschilfers, maar ook met micro-organismen. Deze laatste zijn in principe niet schadelijk voor een gezond persoon, maar voor mensen met bijvoorbeeld verwondingen en/of een verminderde weerstand (bijvoorbeeld in de zorg) liggen bacteriële infectieziekten op de loer. Een regelmatige professionele reiniging van toetsenbord en touchscreen is dus belangrijk om het risico op infecties te verkleinen.

Toegevoegde waarde coatings
Om een toegevoegde waarde te bereiken met antibacteriële coatings, moeten deze significant de bacteriële load weten te reduceren in real life omgevingen  Tot dusverre zijn er nog weinig geregistreerde producten voorhanden die deze potentie hebben.

Symposium
Tijdens het symposium Implementatie van Antimicrobiële Coatings in de Gezondheidszorg – vandaag in Heerlen – gaan deskundigen in op de impact van antimicrobiële coatings in patiëntenkamers.

Biocidewetgeving
Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek en de op handen zijnde wijzigingen in de biocidewetgeving, stopt Fusernet per direct met het gebruik van antibacteriële coatings. Daarnaast start het bedrijf een vervolgonderzoek. Doel hiervan is de ideale professionele schoonmaakfrequentie te bepalen om bacteriële vervuiling op toetsenborden, smartphones en touchscreens bij bedrijven en instellingen tegen te gaan. Een samenvatting van het onderzoek is op te vragen bij www.fusernet.nl.

Kans op bacteriële infectieziekten
Doordat veel werkplekken tegenwoordig door meerdere personen worden gedeeld, neemt de overdracht van bacteriën toe; ook die van ziekmakende bacteriën. Bacteriën worden namelijk niet alleen via de hand overgedragen, maar zij kunnen ook over-leven op werkplekken. Hierdoor lopen mensen met een verminderde weerstand een groter risico op bacteriële infectieziekten. En deze bacteriële infectieziekten vormen een groeiend probleem voor de samenleving, omdat de behandelingsmogelijkheden steeds beperkter worden.

Effect op de gezondheid
Daarom is Fusernet ICT Services de samenwerking met CHILL gestart. Onderzocht is welke soorten bacteriën er op een toetsenbord zitten en wat voor mogelijk effect deze bacteriën kunnen hebben op onze gezondheid. Hiertoe werden toetsenborden in een kantoortuin (gedeelde toetsenborden), laboratoriumomgeving, callcentra (gedeelde toetsenborden), laptops (één gebruiker) en ziekenhuis (touchscreens patiëntenkamers) geanalyseerd.

Intensieve reiniging toetsenbord en smartphone volstaat
Opvallend in het onderzoek is dat toetsenborden in callcentra visueel gezien beduidend viezer waren dan in de andere omgevingen. Er werden duidelijk etensresten en ander vuil aangetroffen. Bacterieel gezien was hier echter nauwelijks verschil ten opzichte van andere omgevingen.

Om een toegevoegde waarde te bereiken met antibacteriële coatings, moeten deze significant de bacteriële load weten te reduceren in real life omgevingen . Tot dusverre zijn er nog weinig geregistreerde producten voorhanden die deze potentie hebben. De coatings kunnen zichtbare vervuilingen met etensresten e.d. evenmin voorkomen.

Swab samples
Door middel van monsters van een gedeelte van het toetsenbord, werd onderzocht of potentieel ziekmakende bacteriën in significante aantallen achterblijven op toetsenborden. Er werden toetsenborden geanalyseerd in een kantoortuin (gedeelde toetsenborden), laboratoriumomgeving, callcentra (gedeelde toetsenborden), laptops (één gebruiker) en ziekenhuis (touchscreens patiëntenkamers). De monsters werden in het laboratorium van CHILL onderzocht op verschillende voedingsbodems. Vervolgens konden het aantal en het soort bacteriën bepaald worden.

Belangrijkste conclusie is, dat toetsenborden inderdaad bacteriën bevatten, die voor mensen met een verminderde weerstand mogelijk gevaarlijk zouden kunnen zijn. Een goede en regelmatige schoonmaak is echter in staat om het toetsenbord algeheel, inclusief microbieel, schoon te maken. Het gebruik van momenteel beschikbare, antibacteriële coatings biedt geen extra bescherming. Tot dusverre zijn er nog weinig geregistreerde producten voorhanden die deze potentie hebben. Op grond van het onderzoek heeft Fusernet dan ook besloten om per direct met deze coatings te stoppen.

Fusernet ICT Services in Nieuwegein is een onafhankelijk dienstverlenend bedrijf. Het bedrijf is NEN 4400-1 gecertificeerd. Alle medewerkers zijn NEN 3140, VCA en ESD gecertificeerd. Activiteiten van Fusernet zijn het reinigen van ICT apparatuur op locatie; het reinigen van datacenters, het opkopen en afvoeren van hardware, het vernietigen van data en het bekabelen van werkplekken.

 

 

 

 

 

×