NIVO medewerkers beoordelen werkgever met een 7,3

oktober 15, 2018 in Nieuws

NIVO Groep investeert in een duurzaam personeelsbeleid en vindt het erg belangrijk om te weten wat haar medewerkers van NIVO vinden en wat de organisatie kan doen om de tevredenheid te vergroten. Niet voor niets is in de missie van NIVO benoemd dat de organisatie het als haar plicht ziet om verantwoord en respectvol om te gaan met partners als ook medewerkers. De afgelopen periode heeft NIVO het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit laten voeren. NIVO is trots de positieve uitkomsten hiervan nu te kunnen delen.

NIVO streeft ernaar om in de 2020 de beste werkgever van Noord-Nederland te zijn; investering in haar belangrijkste kapitaal, de medewerker, speelt hierbij een essentiële rol. Alle medewerkers van NIVO zijn benaderd voor deelname aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek, ook uitzendkrachten. Deelnemers kregen vragen over uiteenlopende onderwerpen als werkdruk, vitaliteit, leidinggevende en samenwerking. “De response op deze vragenlijst is erg groot en daarmee ook representatief”, concludeert de facilitair dienstverlener.

Enkele conclusies
– Uit de inzendingen blijkt dat medewerkers van NIVO trots en betrokken zijn.

– Medewerkers van NIVO Groep zijn bovengemiddeld tevreden en waarderen NIVO als werkgever met een 7,3. Hierbij blijkt dat de organisatie hoger scoort dan de benchmark van een 7,04.

– Medewerkers van NIVO beoordelen haar collega’s met het rapportcijfer 7,8 en leidinggevende worden beoordeeld met een 7,1.

– Hiernaast geeft 91% van de medewerkers van NIVO aan zich veilig te voelen op de werkplek. Over de samenwerking met collega’s is 75% van de ondervraagden positief.

– Tevens blijkt dat meer dan de helft van de respondenten NIVO zou aanbevelen als werkgever bij bekenden of werkzoekenden.

– NIVO biedt reeds al diverse services aan voor haar medewerkers. Zo biedt NIVO al jaren succesvol opleidingen aan via de NIVO Academie en is het onder andere mogelijk om hulp te krijgen bij het invullen van de belastingaangifte.

– Tijdens het onderzoek is gevraagd naar de waardering en het gebruik van deze services en tevens is gevraagd naar de  behoefte aan services die NIVO in de toekomst kan aanbieden.

Voortgang
Aan de hand van de uitkomsten investeert NIVO de komende periode in een programma van services en maatregelen om  de tevredenheid op een nog hoger niveau te krijgen. Daarbij zal onder meer ingezet worden op vitaliteit, samenwerking, werkdruk en ontwikkeling.

NIVO is trots op de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en ziet deze resultaten als een nulmeting. Voor de zomer van 2019 zal NIVO opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren via dezelfde methodiek. Doel is om de scores op de verschillende onderdelen nog hoger te krijgen.

Delen