Nieuw PayOK keurmerk toetst juiste beloning werknemers

juni 15, 2018 in Nieuws

Stichting PayOK heeft een keurmerk in het leven geroepen, waarmee ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform cao’s. Dit is noodzakelijk geworden sinds het in werking treden van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Daarin is bepaald dat ondernemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers in de hele keten, dus ook als die werknemers in dienst zijn bij een onderaannemer of uitzendbureau. Als een onderaannemer of uitzendbureau niet het juiste loon conform cao betaalt, kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de hoofdopdrachtgever.

Opdrachtgevers kunnen vanaf nu eisen dat de bedrijven waar zij werknemers inlenen of inhuren over het PayOK keurmerk beschikken. De toetsing en inspectie voor de PayOK norm is gedegen en uitgebreid. Ze omvat alle in Nederland werkzame cao -regelingen in alle bedrijfstakken. De toetsing op het juist toepassen van de cao wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde inspectie-instellingen. De inspecteurs die deze toetsing mogen verrichten, moeten voldoen aan strenge eisen op het punt van ervaring en kennis. Stichting PayOK controleert regelmatig of de inspectie-instellingen hun werk goed doen.

“De kwaliteit van de inspecties is cruciaal voor de PayOK norm”, aldus Gerlof Roubos, directeur van de Stichting. “Ik ben ervan overtuigd dat er op dit moment geen enkel keurmerk in Nederland is dat zulke strenge eisen stelt aan de inspecteurs. Zij bepalen uiteindelijk de kwaliteit van ons PayOK-keurmerk.”

Er worden momenteel gesprekken gevoerd met een groot aantal opdrachtgevers. Zij zien allemaal de meerwaarde van de PayOK-norm. Een deel heeft al te kennen gegeven hun opdrachtnemers te verplichten om zich te laten toetsen op de PayOK-norm. “Maar ook uitleners, zoals uitzendbureaus, hebben aangegeven dat ze gecertificeerd willen worden om aan hun opdrachtgever te laten zien dat ze de inleen-cao’s juist toepassen en hun uitzendkrachten juist belonen. Dit past in hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus Gerlof Roubos.

Delen