Met 4,5% ziet ABN AMRO sterke groei van schoonmaakbranche

april 23, 2018 in Nieuws

Na enkele moeilijke jaren na de crisis groeit de schoonmaakbranche de afgelopen jaren vrij sterk. De groei van de Nederlandse economie stimuleert de vraag naar schoonmaakdiensten. Het volume blijft wel onderhevig aan structurele negatieve ontwikkelingen. De hoeveelheid kantoorruimte staat onder druk. Bovendien zet de overheid haar inbestedingsbeleid voort.

Op de (middel-)lange termijn zijn de groeikansen van de branche daarom beperkt. Standaard-schoonmaakwerkzaamheden dreigen steeds meer een commodity te worden, waardoor prijsverhogingen moeilijk door te voeren zijn. Daardoor zijn er lage marges ondanks toenemende omzetten.

Kansen
Kansen liggen er wel in de gespecialiseerde reinigingswerkzaamheden: gevelreiniging, reiniging van vliegtuigen of schoonmaak na calamiteiten. Bedrijven die zich in dergelijke werkzaamheden specialiseren kunnen grotere marges halen.

Een andere mogelijkheid ligt in het ‘allrounden’: het uitbreiden van de dienstverlening door deze aan te vullen met bijvoorbeeld beveiliging of catering. Zulke allround-facility organisaties (Total Facility Management) hebben ook kans hogere marges te ontwikkelen. Mogelijk dat deze ontwikkeling zich verder doorzet in de toekomst en ook met andere disciplines de samenwerking wordt gezocht of verdere integratie plaatsvindt. Te denken valt aan bijvoorbeeld ICT, HRM-diensten of vastgoed.

Voorbeeld multidienstverlening
Zo is Facilicom Facility Solutions verantwoordelijk voor schoonmaak, beveiliging, receptiediensten, catering, koffieautomaten, afvalverwerking, repro, postshops, groenvoorziening, servicedesks en technisch en bouwkundig onderhoud bij Vodafone Nederland.

Vooruitzichten
Voor 2018 en volgend jaar zijn de vooruitzichten vrij gunstig. De economie groeit dit jaar nog wat sterker dan in 2017 en dat heeft positieve gevolgen voor de branche. De ondernemers zijn dan ook overwegend optimistisch. Een ruime meerderheid (saldo +18,1%) verwacht een verdere groei van de omzet dit jaar. Een kleine meerderheid van de ondernemers ervaart groeibelemmeringen. De traditioneel belangrijkste groeibelemmering, onvoldoende vraag, wordt door slechts 5,8% van de ondernemers genoemd.

De ondernemers verwachten dat de werkgelegenheid in de branche dit jaar toeneemt (saldo + 15,6% wat wil zeggen dat het percentage ondernemers dat een toename van het eigen personeelsbestand verwacht 15,6 procentpunt groter is dan het percentage dat een afname van het personeelsbestand verwacht).  Net als in andere branches in de zakelijke dienstverlening wordt het tekort aan arbeidskrachten pijnlijk: 27,4% van de ondernemers in de schoonmaakbranche noemt dit inmiddels als serieuze belemmering.

Omzetgroei
ABN AMRO verwacht dat de omzet van de schoonmaakbranche in 2018 met 4,5% zal groeien. In 2019 zal deze groei met 3,5% iets lager uitvallen.

Gebrek aan vakmensen
De economische seinen staan op groen en de zakelijke dienstverleners liften mee op de groei van de Nederlandse economie. Toch heeft het succes ook een keerzijde. De vraag naar personeel is zo groot dat de belangrijkste spelers in de zakelijke dienstverlening moeite hebben geschikt personeel te vinden. Met name de vakman (m/v) is maar beperkt voorhanden. Dit vormt een serieuze belemmering voor de groei: voor uitzendbureaus en voor de sectoren die zij van personeel moeten voorzien. ABN AMRO verwacht dat de zeer cyclische uitzendbranche zelf door dit tekort komend jaar mogelijk tot honderden miljoenen extra omzetgroei mist.

Bron:Sectorprognose Zakelijke Dienstverlening
door: Kasper Buiting

Delen