Column: Leve de belastingbetaler!

Petra-de-Bruin€ 64 miljoen omzetverlies voor de schoonmaakbranche, een inkrimping van het personeelsbestand met 4500 schoonmaakmedewerkers en een fors omzetverlies dat schoonmaakbedrijven (gaan) lijden door het steeds verder dalende aantal schoon te maken vierkante meters bij de rijksoverheid door het afstoten of sluiten van rijksgebouwen. Het is een ‘kleine’ som van de grote plannen, die VVD-ministerie Stef Blok heeft voor het inbesteden van de schoonmaak en het oprichten van een Rijks Schoonmaak Bedrijf.

“Het kabinet zet de klok jaren terug”, concludeerde OSB-voorzitter Hans Simons in De Volkskrant op 26 oktober. “De expertise van de schoonmaakbedrijven wordt vernietigd en het kabinet gaat voorbij aan de goede resultaten die de branche heeft geboekt.” In haar position paper verwondert ook Vebego zich hierover: “In 2011 prees minister Kamp de schoonmaakbranche nog voor het tot stand komen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en initiatieven als Hago Next. Het kabinet promoot de code inmiddels bij andere branches als beveiliging en catering als succesvol voorbeeld om de negatieve effecten van marktwerking tegen te gaan.” Het voornemen van Blok is onbegrijpelijk en ronduit respectloos naar de vele partijen die zich met hart en ziel hebben ingezet om te komen tot gezondere marktverhoudingen. Vebego: “De overheid zou zo’n antwoord van de branche op de misstanden juist moeten aanmoedigen in plaats van de positieve ontwikkelingen te ontmoedigen door de schoonmaak nu te gaan inbesteden. Nota bene tégen de wens in van een kleinere rijksoverheid.”

Simons vindt dat de overheid het voor een belangrijk deel aan zichzelf te danken heeft als ze vindt dat schoonmakers weinig perspectief hebben. “Als opdrachtgever besteedde de overheid jarenlang aan voor de laagste prijs en tegen kortlopende contracten.” Simons ziet zich daarin gesteund door Frank Kalshoven van de Argumentenfabriek, die in dezelfde editie van De Volkskrant een kritische column schrijft: “Afslanken, inkrimpen, bezuinigen. Het is binnen de overheid al jaren het parool.” Blok keert de trend van inkopen en uitbesteden wat je zelf als overheid niet maakt: hij gaat een groep medewerkers zelf in dienst nemen. Kalshoven hierover: “Waar Blok beveiligers nog kan wijzen op de bijzondere omstandigheden – sluitende  gevangenissen, dus mensen over – en zijn vingers niet wil branden aan het ingewikkelde logistieke proces van grootschalige catering, vliegt hij er in schoonmaak  hard in.”

En die hardheid geldt niet alleen voor de schoonmaakmedewerkers, hun werkgevers, toeleveranciers, opleidingsorganisaties en alle andere (indirect) betrokkenen. Nee, die hardheid raakt iedereen. Dus, leve de belastingbetaler! Want Blok schat de eerste jaren de eenmalige transitiekosten op zo’n € 3 miljoen per jaar. Daarbovenop verwacht Blok nog extra overheadkosten. Al met al zullen door inbesteding de kosten voor schoonmaak 30-35% hoger zijn. “Afgezien dat deze inbesteding haaks staat op de bezuinigingsdrift en het streven naar een compactere overheid, is het je reinste verspilling”, concludeert Vebego treffend. Dat het anders kan, zet columnist Kalshoven uiteen: “Blok is blijkbaar bereid om eenderde meer voor schoonmaak te betalen om zo de positie van werknemers te verbeteren. Schoonmaakbedrijven kunnen diezelfde verbetering voor hun werknemers veel beter realiseren.”

Aan de vooravond van de start van de onderhandelingen voor de schoonmaakcao 2014-2015 gaan de sociale partijen samen aan de slag voor een nog betere branche. Lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden, baanzekerheid, arbeidsproblematieken en arbeidsvoorwaarden: welke bijdrage levert Blok hieraan? Helemaal niets! Tijd om actie te voeren, met spandoeken, kamelen en laag overvliegende vliegtuigjes? Op donderdag 14 november staat het Rijks Schoonmaak Bedrijf geagendeerd voor de Tweede Kamer. De tijd dringt…

Petra de Bruin,
hoofdredacteur Schoonmaakjournaal

P.S. Discussieer mee in onze LinkedIn groep: Schoonmaakjournaal. U bent van harte uitgenodigd!

×