Jubileumbijeenkomst NVZ: van soap tot kennispartner

Op 8 november vierde branchevereniging NVZ haar 70-jarig jubileum in Utrecht met een ledenbijeenkomst waarvoor ook externe stakeholders waren uitgenodigd. Met sprekers prof.dr. Bas Haring, Leendert-Jan Visser (MKB-Nederland) en Kees Le Blansch (KLB) over onderwerpen die de branchevereniging raken: de rol van zeep, toekomstvisie brancheverenigingen en uitkomsten van het onderzoek van NVZ onder haar leden en stakeholders. Een uiteenlopend en toch samenhangend geheel.

“Met welke fabeltjeskrant-karikatuur associeert u de NVZ”, vraagt dagvoorzitter Ronald van Welie, directeur NCV, bij de opening van de jubileumbijeenkomst en na de felicitaties aan betrokkenen. De meeste stemmen gingen op voor de gebroeders bever als hardwerkende personen. Ook noemende enkelen de vergelijking met meneer de uil, als wijze uil. Een begin van een programma waarin de branchevereniging overgaat van hard werken naar duidelijker profileren als kennispartner voor haar leden en stakeholders.

De rol van zeep
Volksfilosoof prof.dr. Bas Haring trapt als eerste spreker af met een inspirerend betoog over de rol van zeep door de jaren heen. “Als filosoof zeg ik altijd: ‘ik kan overal over praten, zelfs over zeep’. En nu sta ik hier, bij de NVZ! Als ik abstract naar zeep kijk, is het een alledaags onderwerp. Vroeger dacht ik dat dat de reden was waarom series met dagelijkse uitzendingen ‘soaps’ genoemd werden. Niet wetende dat de eerste soapserie gesponsord werd door zeepfabrikanten.”

Vervolgens neemt Bas het publiek mee in zijn verhaal over luchtigheid, zeep als verbinder van tegenpolen, tot de zwaardere gedachte dat zeep als omhulsel van een DNA-molecule het begin van het leven is. Als feit noemt hij dat je met zeep oppervlakten verandert ten gunste van de mens. “Schoon past bij ons.” Hij roept hierbij op om over de wijze waarop, met gebruik van chemicaliën of natuurlijke middelen, eerlijk te zijn en de beide kanten van het gevolg van gebruik te belichten. Dat gebeurt in zijn ogen te eenzijdig, zoals wel de negatieve kanten van chemicaliën worden uitgelegd maar nooit wordt getoetst wat er gebeurt als je deze chemicaliën niet inzet. Tot slot gaat hij in op het bestaan van brancheverenigingen. “Een branchevereniging is geen individu maar een vage club. Het is wel handiger en efficiënter om als vereniging te lobbyen; niemand is als individu of bedrijf verantwoordelijk en niemand loopt risico.”

De politieke wereld
Algemeen directeur van MKB-Nederland, Leendert-Jan Visser, gaat als tweede spreker in op de issues die een branchevereniging deelt met politiek Den Haag en zijn blik op de toekomst. Nam een kabinet of de tweede kamer in de jaren ’90 nog zelf beslissingen over bijvoorbeeld het klimaatakkoord of preventie, tegenwoordig wordt ondernemend Nederland hierin betrokken. De politiek steekt een hand uit: ‘Denk mee’.

“Nederland heeft veel brancheverenigingen, het is typisch iets Nederlands”, vertelt Leendert-Jan. “We kunnen deze verenigingen voor kennis raadplegen, zo ook de NVZ op het gebied van schoon en gezond leven. Samen kunnen we de juiste adviezen aan Den Haag geven. Wat brancheverenigingen kenmerkt, is niet alleen de verbinding van de leden op onderwerpen die ieder aangaan, maar ook de innovatie die we met elkaar op sectorniveau realiseren. En vergeet niet wat we als ondernemers zelf allemaal doen op maatschappelijk niveau met sponsoring van bijvoorbeeld sportclubs. Met deze innovatieve en maatschappelijke inzet zorgen we voor een welvarend land met positieve beleving van het bedrijfsleven.”

De waarde(n) van de NVZ
Als laatste spreker neemt Kees Le Blansch, directeur van onderzoeksbureau KLB, het woord. In opdracht van de NVZ heeft KLB een onderzoek naar de waarde(n) van de NVZ, onder de leden en externe stakeholders, gedaan. Het is belangrijk om te weten waarvoor je als branchevereniging staat en hoe dit wordt beleefd. Intern en extern moet men weten ‘what’s in for me’.

Het onderzoek heeft een mooie, waardevolle respons van leden en stakeholders gekregen, waaruit het onderzoeksbureau goed conclusies kan trekken. Kees gaat in op de belangrijkste tussenconclusies: “De leden van de NVZ waarderen de vereniging met een dikke voldoende als deskundig aanspreekpunt voor Schoon, Hygiëne en Duurzaam. Onder de stakeholders die de NVZ kennen, worden de waarden ook gewaardeerd en stelt men prijs op het delen van kennis. Toch zijn er ook partijen die de NVZ nog niet voldoende kennen, waarbij dan geldt ‘onbekend maakt onbemind’. Toegevoegde waarde bieden als kennispartner voor bijvoorbeeld kwetsbare omgevingen of in de horeca blijkt zeer welkom te zijn.”

Het bureau en bestuur van de branchevereniging zullen zich in de komende tijd beraden over de tussenconclusies en overgaan tot actie. Met als doel de positionering als kennispartner voor leden en stakeholders nog beter en breder in te gaan vullen.

Toast op (volgend) jubileum
Na de drie sprekers was er tijd voor een proost op het jubileum in de sfeervolle skylounge met overzicht over heel Utrecht.  De middag werd afgesloten met een gezamenlijk diner. Op naar het volgende jubileum.

×