ISS Facility Services helpt opdrachtgevers bij Participatiewet

ISS - Visie op Werk - coverDe komende maanden gaat ISS Facility Services actief in gesprek met bedrijven over de inzet van zogeheten doelgroepmedewerkers, zoals langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, Wajongers en herintreders. ISS publiceerde daartoe het magazine Visie Op Werk en ontwikkelde een test, waarin bedrijven kunnen vaststellen in hoeverre zij actief invulling geven aan de Participatiewet. ISS ziet het als een van haar kerncompetenties om werkgelegenheid te creëren en te ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft ISS al bij diverse opdrachtgevers een groot aantal doelgroepmedewerkers aan een baan geholpen en begeleid.

In de Participatiewet is de afspraak opgenomen dat er tot 2026 in totaal 125.000 extra garantiebanen komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als de afgesproken banen er niet komen, treedt de Quotumwet in werking die werkgevers onder meer boetes kan opleggen. De facilitaire branche pleitte al eerder voor quotumoverdracht voor de inzet van uitbesteed werk om een flink aantal van de 125.000 banen uit het Banenplan te realiseren. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat er voor open en laat een onderzoek verrichten waarvan de uitkomsten rond de zomer verwacht worden.

Caroline van Nieuwkerk, directeur HR ISS Facility Services: ”ISS heeft vanwege haar marktpositie en de aard van facilitair werk relatief méér mogelijkheden te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij voorzien in werk dat bij uitstek geschikt is voor de doelgroep. Daarom zijn wij in gesprek met beleidsmakers. We willen een deel van de risico’s overnemen van onze opdrachtgevers en kansen bieden op het gebied van social return”. 

Over ISS
ISS Facility Services werd in 1901 in Kopenhagen (Denemarken) opgericht. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste facilitaire dienstverleners ter wereld. ISS levert een breed scala aan diensten, zoals facility management, cleaning services, catering services, security services, support services en property services. ISS behaalde in 2015 wereldwijd een omzet van € 10,7 miljard. ISS heeft meer dan 500.000 medewerkers, is in meer dan 50 landen actief in Europa, Azië-Pacific, Noord-Amerika en Latijns-Amerika, en werkt voor duizenden klanten in zowel de publieke als de private sector

×