Initial ontvangt Care4Quality-label

Schoonmaakjournaal - Initial wasserijInitial, aanbieder van levering en onderhoud van onder meer werkkledij, heeft het Care4Quality-label ontvangen, een keurmerk voor bedrijven die kwalitatief onderhoud van textiel aanbieden aan klanten in de voedingssector.

Het C4Q-label is een initiatief van de Belgische Federatie van de Textielverzorging (FBT), en wordt gesteund door onder andere de Federatie Voeding (FEVIA). Het certificaat heeft als doel het kwalitatieve onderhoud van textiel herkenbaar te maken voor iedere eindgebruiker in de voeding. Het is gebaseerd op sectorspecifieke normen en richtlijnen, en op controles uitgevoerd door geaccrediteerde auditeurs van BELAC (de Belgische Accreditatie Instelling).

Select kransje leveranciers
Initial behoort daarmee tot het selecte kransje leveranciers, die zich voortaan C4Q-gecertificeerd mogen noemen voor levering aan bedrijven in de voedingsindustrie. Daarvoor doorliep Initial een hele procedure, bestaande uit een reeks strenge audits waar het bedrijf aan voldeed. Die audits beoordelen alle relevante processen in de totale servicecyclus, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de RABC-certificering, die enkel productieprocessen evalueert.

Nieuwe stap
“Dit certificaat is een nieuwe stap in de ontwikkeling van Initial als voorloper* in de sector van de beroepskledij”, benadrukt Willy Verhoeven, operations director Benelux. “Voedingsbedrijven opereren in een sterk gereguleerde industrie, met heel veel normen en regels, ook op het vlak van werkkledij. We zijn dan ook heel trots op het vertrouwen dat het FTB en FEVIA in de kwaliteitsservice van Initial stellen. Voedingsbedrijven die op ons een beroep doen voor het onderhoud van hun werkkledij, hebben de garantie dat hun textiel op gelijk welk moment voldoet aan alle sectornormen.”

* In april 2016 lanceerde Initial als eerste in Europa het ‘wassen zonder water’, dankzij de investering in een revolutionaire machine die kledij wast met vloeibare koolstofdioxide (LCO2), wat een vele grondigere, veilige en duurzame wassing garandeert.

Over Care4Quality
Care4Quality is een kwaliteitscertificaat en -managementsysteem voor alle Belgische bedrijven die lid zijn van FBT en die verzorging uitvoeren van textiel dat afkomstig is van en bestemd is voor de zorgsector en de voedingsnijverheid. Het werd eind 2015 in het leven geroepen en krijgt de steun van van o.a. de Hoge Gezondheidsraad en de Federatie Voeding FEVIA.

×