Hago waakt voor arbeidsvoorwaarden en hoopt op een goede cao

Hago Next - dagschoonmaakNet als de vakbonden en onze opdrachtgevers grijpt ook Hago alle mogelijkheden aan op korte termijn tot een duurzame cao te komen. Het eisenpakket van werkgevers en vakbonden ligt dicht bij elkaar; een nieuwe cao ligt nog steeds in het verschiet. Hago hoopt op de totstandkoming van een branchebrede cao op korte termijn om te voorkomen dat schoonmaakbedrijven onderling gaan concurreren op arbeidsvoorwaarden. “Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor”, concludeert Hago op haar website.

Sinds 2010 zijn enorm veel stappen gezet. Niet alleen in loon en doorbetaling bij ziekte, maar ook in kwalitatieve afspraken. Vorige maand nog reikte Koningin Maxima op het Erasmus MC het certificaat voor het 1000e taaltraject uit aan medewerkers van Hago Zorg en Hago Rail Services. Een initiatief waar vooral de schoonmaakbranche zich hard voor maakt met haar grote allochtone achterban. Uitgebreide opleidings- en doorgroeimogelijkheden maken de branche tot een springplank naar bredere banen en leidinggevende functies. Belangrijke stappen die we met zijn allen hebben bereikt.

Hoogste prioriteit
De belangrijkste pijnpunten voor veel van onze schoonmaakmedewerkers liggen niet zozeer alleen in de cao, maar in de ontwikkelingen in de markt zelf. Een gezonde werkdruk is prioriteit nummer één voor de meeste schoonmakers. Zij zien het aantal schoon te maken vierkante meters kantooroppervlak krimpen, opdrachtgevers zelf staan onder druk, en de markt kampt met een overcapaciteit aan personeel. Bovendien hangt de branche een potentieel omzetverlies boven het hoofd met de dreigende concurrentie vanuit de Rijksoverheid en haar inbestedingsplannen. Een voornemen, dat met de stijgende kosten voor het oprichten van een eigen Rijksschoonmaakdienst en gelijkblijvende budgetten, de vraag doet rijzen wat dit betekent voor de medewerkers die dit treft.

Continuïteitsbelang
Als familiebedrijf heeft Hago primair een continuïteitsbelang. Duurzame inzetbaarheid van mensen en betekenisvol werk staan hoog in het vaandel. In een competitieve markt, zoekt Hago maximaal naar de balans tussen behoud van werkgelegenheid, gezonde werkdruk en een goed arbeidsvoorwaardenpakket die het vak van de schoonmaker op waarde schat. In deze balans zijn een groot aantal schoonmaakbedrijven samen met vakbonden en een groot aantal opdrachtgevers, waaronder NS, Schiphol en Erasmus MC, de afgelopen jaren een voortstuwende kracht geweest. De komst van een code voor gezonde marktverhoudingen, gunning op kwaliteit in plaats van prijs en het mee-investeren in opleidingen, goede middelen en materialen en vernieuwde opkomstruimtes, heeft op tal van plaatsen een mooie ontwikkeling laten zien. Voorbeelden die navolging verdienen, zodat kwalitatieve verandering in de branche ook voelbaar is voor onze mensen ná de totstandkoming van de cao.

×