Glansrijke certificering OHSAS en MVO Prestatieladder voor CWS

Ohsas_MVOOp 23, 24 en 25 maart ontving CWS bezoek van de auditoren van TÜV Nederland voor een controleaudit voor de managementsystemen OHSAS 18001 en MVO Prestatieladder niveau 4. Als ‘Groenste Bedrijf van Nederland’ heeft CWS Nederland de toetsing voor beide systemen met glans doorstaan. Er zijn geen afwijkingen of non-conformities geconstateerd wat heeft geleid tot een positief advies voor het continueren van beide certificaten.

Buiten de continuering van deze twee, voor CWS Nederland, zeer belangrijke certificaten, heeft CWS tevens haar deelname aan de FIRA-website, een verificatiebureau dat MVO-informatie verifieert, gecontinueerd op niveau Brons.

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbo-managementsysteem. Het OHSAS certificaat onderstreept dat CWS Nederland structureel aandacht heeft voor veiligheid en arbeidsomstandigheden van haar medewerkers. Gevaren en risico’s in onze processen en dienstverlening worden geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens zo klein mogelijk te maken. Het OHSAS 18001 certificaat werd voor het eerst verleend op 19 juni 2014 en dit jaar is de tweede controleaudit afgenomen bij zowel CWS Nederland als CWS-boco België. Met de verlenging van deze certificering wordt de ingezette lijn van verdere professionalisering doorgezet.

FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). Het platform is gebouwd naar de eisen van deze tijd en wordt continu ontwikkeld om inkoper en leverancier verder te ondersteunen. Het platform sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.

MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De norm voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken. CWS Nederland heeft vorig jaar als eerste onderneming op het gebied van sanitaire hygiëne en schoonloopmatten het certificaat behaald op niveau 4 (het één na hoogst haalbare niveau) en dit jaar is een eerste controleaudit uitgevoerd.

Gezondheid en veiligheid
Marketingmanager Arjan Bolink: “Goed luisteren naar en het actief betrekken van de belangrijkste stakeholders in de keten zijn van elementair belang bij de totstandkoming en uitvoering van ons MVO-beleid. Uit de stakeholdersanalyse is gebleken dat het thema Gezondheid en Veiligheid steeds belangrijker wordt. Onder het motto Handle with Care had dit thema vorig jaar al onze speciale aandacht. Bij CWS staat de medewerker centraal. Aan de betrokkenheid van medewerkers hechten we veel waarde. Mensen maken immers het verschil! Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal worden (en zijn) er initiatieven ontplooid om de veiligheid en gezondheid in de gehele keten te verbeteren. Met diverse verbeterprogramma’s proberen we dit thema van toepassing te laten zijn op alle mensen in de keten van producent tot eindgebruiker van onze producten. Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne dienen we direct hun gezondheid. We zien het dan ook als onze taak om er alles aan te doen om die hygiëne te garanderen. En daarbij houden we zorgvuldig rekening met de gezondheid van toekomstige generaties. We blijven plannen maken en duurzame initiatieven ondernemen.”

×