FNV wil één stevig pensioenstelsel voor alle werkenden

pensioen-mok - stockfotoFNV wil naar een stevig pensioenstelsel dat solidair is naar alle werkenden. Mensen met tijdelijke contracten, mensen die via uitzendbureaus werken en zzp’ers zijn nu meestal niet in staat een behoorlijk pensioen op te bouwen. Op 18 juni besprak het FNV Ledenparlement de resultaten van de achterbanraadpleging over de toekomst van het pensioenstelsel.

De FNV leden geven massaal aan dat er te veel mensen niet kunnen meedoen aan het huidige stelsel. Ruud de Kloe, voorzitter ledenparlementscommissie pensioenen: “In het Ledenparlement zien we het al steeds meer, maar nu blijkt ook uit de achterbanraadpleging: solidariteit tussen mensen in vaste dienst en mensen met tijdelijke contracten en zzp’ers wordt steeds belangrijker. De pensioenen staan onder druk en dat probleem kunnen we het best samen oplossen.”

Gevoelig voor renteschommelingen
Han Busker, bestuurslid van de FNV verantwoordelijk voor de pensioenen: “Welk van de verschillende varianten voor verdere ontwikkeling van ons pensioenstelsel hierop het beste antwoord geeft, is nog niet duidelijk. Ons huidige pensioenstelsel is veel te gevoelig voor renteschommelingen. Dus in dit systeem kan de wens van onze leden om iedereen op gelijke voet de kans te geven een goed pensioen op te bouwen, niet tot stand komen.”

Achterbanraadpleging
De FNV heeft het afgelopen jaar 35 bijeenkomsten gehouden: van Den Helder tot Heerlen en van Goes tot Groningen, met in totaal bijna 1600 deelnemers. 80% van de deelnemers wil dat ook zzp’ers en flexkrachten pensioenen kunnen opbouwen. Bijna 70% wil de beleggingen overlaten aan professionals in de pensioenfondsbesturen en niet zelf beleggingskeuzes maken. Wel willen ze meer keuzevrijheid als het gaat over wanneer en op welke hoogte hun pensioen ingaat. De eerste uitkomsten van de achterbanraadpleging zijn op 18 juni in het Ledenparlement besproken. In het najaar komen er vervolggesprekken, uitwerking van de ideeën die leven en concrete plannen die hieraan gevolg moeten geven. Voor die tijd zet staatssecretaris Klijnsma begin juli een aantal mogelijke plannen voor vernieuwing van het pensioenstelsel op een rij voor het volgende kabinet. Ook worden de pensioenvarianten van de SER verder doorgerekend.

×