FNV: “Wethouder Schroor (Groningen) moet beleid verbeteren”

juli 28, 2017 in Nieuws

Gemeente GroningenWethouder Schroor van Gemeente Groningen heeft deze week gereageerd op de aanvullende WOB-verzoeken door FNV Zorg & Welzijn. Hij heeft aangegeven de bemoeienis van de vakbond en de klachten over zijn zorgbeleid zat te zijn. “De heer Schroor zegt dat het te veel tijd gaat kosten om alle verslagen boven tafel te krijgen. Tja, als hij zijn werk meteen goed gedaan had, dan was dit niet nodig geweest. We weten dat het veel werk is, maar we willen ook dat de huishoudelijke zorg in Groningen goed geregeld is voor de Stadjers. Dat moet de wethouder toch ook willen, lijkt mij”, aldus Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

De vakbond heeft onlangs 140 verslagen van zogeheten keukentafelgesprekken met 140 WOB-verzoeken opgevraagd bij de gemeente Groningen. Tijdens deze gesprekken is in 2015 van elke zorgbehoevende Stadjer door de gemeente de zorgbehoefte opnieuw bepaald.

Notulen cliëntenraad 2015
Als de wethouder het zat is, dan moet hij zijn beleid verbeteren en over de brug komen met de gevraagde informatie. De wethouder zegt nu weer dat de gemeente niet in het bezit is van de notulen van de vergadering van de WMO Cli:entenraad, die in 2015 is gehouden waarin het nieuwe beleid besproken werd, maar dit is kul”, aldus Van der Pligt.

“Wij weten dat de bijeenkomst is genotuleerd door een gemeenteambtenaar. De bijeenkomst werd zelfs geleid door een medewerker van de gemeente. Oftewel, waarom worden deze notulen achter gehouden wanneer wij deze informatie opvragen? Dat vraagt erom dat onze jurist weer in de pen gaat klimmen.”

Veel mis met zorgbeleid
In de stad Groningen gaat veel mis met het zorgbeleid voor de huishoudelijke verzorging. Al meer dan 150 mensen hebben met behulp van het FNV Zorgactiepunt protest aangetekend tegen het onterecht korten op hun uren thuiszorg in 2015. En met succes, zij hebben allemaal uren teruggekregen.

“Dit geeft wel aan dat er serieus dingen fout zijn gegaan”, aldus Van der Pligt. “Dit zijn kwetsbare mensen, ze hebben deze zorg nodig. Dat hun rechten op deze manier worden geschonden, is schandalig. En niet alleen voor hen is dit vervelend, maar ook voor hun thuiszorgers. Zij hebben niet alleen uren werk verloren, maar zien dat hun cliënten meer hulp nodig hebben. Door dit niet deugende beleid kunnen zij hun kwetsbare cliënten niet meer op die manier bijstaan, zoals zij willen.”

Zorgactiepunt Groningen nog open
Cliënten die hulp nodig hebben bij het bezwaar maken, kunnen nog steeds aankloppen bij het zorgactiepunt van de FNV. Ze kunnen mailen naar groningen@fnvvoorzorg.nl of bellen naar 06 – 46 98 81 15.G

Gerelateerd artikel: Groningse wethouder is bemoeienis FNV met thuiszorg zat

 

 

Delen