Faillissement in 2016 leidt tot lastig jaar voor TSN

augustus 14, 2017 in Nieuws

TSN Thuiszorg pand - foto NOSUit het recent verschenen jaarrapport blijkt dat TSN Woonzorg in 2016 € 15,4 miljoen omzet en een positief resultaat van € 169.000 behaalde. TSN Verzorging & Verpleging behaalde in 2016 een negatief resultaat van € 6,6 miljoen. Zorgaanbieder TSN probeert op te krabbelen na het faillissement in maart 2016, maar de resultaten van TSN Woonzorg en TSN Verzorging & Verpleging leiden tot continuïteitsrisico’s.

Dit concludeert Zorgvisie.

In verband met de auteursrechtelijke bescherming van dit artikel is enkel een inleiding opgenomen. Via deze link leest u meer over het effect van het faillissement en de continuïteitsrisico’s.

Delen