Enquête: 94,12% hoogtijd aanpakken wanpraktijken kwaliteitsmetingen

april 23, 2018 in Nieuws

In november en april zette Gerard Spoor, directeur van Carling Opleidingen en voorzitter van stichting LOSK – Landelijk Orgaan Schoonmaak en Kwaliteit een moedige stap met zijn kritisch positieve én opbouwende bijdragen Machtsmisbruik en perverse prikkels. Ten grondslag hieraan lag de ontwikkeling van het nieuwe kwaliteitsmeetsysteem LOSK, waarmee Spoor en een team van schoonmaakprofessionals de traditionele en gerenommeerde kwaliteitsmetingssystemen op scherp zetten. Qua methode van goed- en afkeur, qua visuele en belevingskwaliteit. In vervolg op deze publicaties, waaronder ook een exclusief interview met Schoonmaakjournaal vorig jaar maart, enquêteerde Spoor schoonmakend Nederland: drie vragen over kwaliteitsmetingen. De uitslagen en uitleg.

Vraag 1: einde wanpraktijken kwaliteitsmetingen maken?
Onze branche is niet gebaat bij schimmige praktijken en misbruikbare verdienmodellen. Dat gaf ik al aan in het artikel Macht en perverse prikkels. Ik vind het hoogtijd dat er een einde gemaakt wordt aan wanpraktijken die sommige intermediairs erop nahouden inzake ‘kwaliteit meten’.

0%             Nee hoor, niets aan doen
5,88%        Het zou fijn zijn, maar moeten is een groot woord
94,12%      Ja absoluut, het wordt hoogtijd

Vraag 2: de aanpak: zelf doen of laten doen?
Omdat ik vrij ben van iedere zakelijke relatie met intermediairs, kan ik vrijuit en naar eer en geweten zeggen wat ik vind. Toch aan u de vraag: blijf ik dit fenomeen als persoon verder aanpakken of moet ik dit overlaten aan een instantie?

44,12%      Informatie over voorvallen verzamelen en aandragen bij een bestaande organisatie. Zo ja, welke instantie?
55,88%      Informatie verzamelen, checken en zelf oppakken

Onderaan dit overzicht ga ik op de gekregen antwoorden en opmerkingen in. Die zijn belangrijk !

Vraag 3: wanpraktijken via media bekendmaken?
Als er dan een voorval is, het is grondig beoordeeld op feiten en er blijkt daadwerkelijk bewust ongewenst gedrag te zijn vertoond: is het dan toelaatbaar om dit in de media bekend te maken?

9,09%        Nee, kun je niet maken
18,18%      Het zou wel kunnen
72,73%      Absoluut, naming & shaming in de media is een extreem krachtig middel

Vraag 4: bereid om anoniem te melden?
Om slagkracht te hebben en echt iets te kunnen gaan veranderen, is uw hulp nodig. In dit geval wellicht voorbeelden waar oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van macht, kwaliteitsmetingen of systemen. Zou u bereid zijn om dat te melden en ANONIEM te laten behandelen?

97,06%      Ja hoor, als ik daarmee help aan verbeteringen
2,94%        Nee, dat ga ik niet doen

Ik durf te stellen dat over vraag 1, 3 en 4 niet echt discussie is over de mening van schoonmakend Nederland. Bij vraag 2 zijn ook behoorlijk wat opmerkingen geplaatst bij de vraag: welke instantie?

Enkele opvallende opmerkingen

SSK
Stichting Schoonmaak Kwaliteit wordt genoemd. Ik denk dat ik in mijn blog van eerder deze week, als vervolg op mijn eerste eerste publicatie al duidelijk heb aangegeven dat SSK op dit moment geen enkel sanctiemiddel heeft om hier tegen op te treden. SSK geeft ook niet enige illusie dat dit gaat wijzigen. Tevens is de (financiële) drempel erg hoog opgeworpen, zoals ik in die blog al schets. Bij SSK is niet een erg openstaande deur te vinden voor aanpak van misstanden/misbruik. Overigens gaat het in deze discussie niet alleen om VSR, maar soms ook om andere eigen systemen die gebruikt worden.

Codecommissie
De codecommissie wordt genoemd. Ik weet dat de code ook problemen heeft met het misbruik zoals geschetst. Iemand zei: “Ook binnen die club spelen te veel wederzijdse belangen en zitten grote intermediairs”. Of dit een probleem moet zijn, kan ik niet beantwoorden, maar ik heb al eerder aangegeven dat het resultaat van de afgelopen 2 jaar “heel magertjes” is. Ik geloof wel dat de code kan helpen bij het bereiken van een breed publiek bij publicaties.

Een nieuwe code met enkel vakmensen/vakidioten. Die opmerking zou ik graag uitgelegd krijgen, maar ik kan natuurlijk niet zien wie deze opmerking gemaakt heeft. Neem even rechtstreeks contact met me op s.v.p. via info@losk.nl.

Diverse reacties
Een intermediair reageerde (samengevat): “Goed dat het aangepakt wordt. Wij staan voor kwaliteit, maar vinden dit verdienmodel ook ongepast. Dat er veel schoonmaakbedrijven zijn die er een potje van maken en slechte kwaliteit leveren en dus afkeur ook vaak terecht, is stel ik ook niet ter discussie.”

Iemand geeft aan zelf duidelijk ervaring te hebben met dubieuze intermediairs. Kreten als koppelverkoop van metingen en opleidingen aan een gunning van schoonmaak. Hij/zij geeft aan dit niet openbaar te kunnen melden vanwege schade aan hem/haar en eventueel aan de werkgever. Dat is toch al weer te triest voor woorden, die angst voor de macht. Deze persoon zou ik verschrikkelijk graag persoonlijk in alle vertrouwen willen spreken. Neem s.v.p., met alle discretie gegarandeerd, even contact met me op: info@losk.nl.

Wat is nu de oplossing?
“Gerard Spoor: “Ik ga met een aantal collega’s uit de branche in overleg om te kijken of we daarmee een passend systeem/werkwijze/orgaan of samenwerkingsverband kunnen opzetten dat met hand en tand de branche gaat verdedigen. U hebt duidelijk aangegeven dat het absoluut nodig is, dat social media een prima medium is en dat u allen wilt meewerken bij het aanleveren van ‘probleemgevallen’.”

Wilt u deel uitmaken van dit team? Laat het Gerard weten via info@losk.nl.

 

Delen