Duurzame inzet: moderne organisaties uitblinkers in behoud talent

Social return - kring poppenModerne organisaties blinken uit in het behoud van talentvolle medewerkers. Zij scoren een 8,2 op het thema ‘verloopbestendigheid’. Traditionelere organisaties hebben het hier moeilijker mee, zij scoren een 7,7 op hetzelfde thema. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Het verborgen potentieel van werkend Nederland 2016, dat Effectory eind mei landelijk publiceerde.

Of is er een klimaat geschept waarin talent graag wil blijven werken? Dat bepaalt de score van een organisatie op het gebied van verloopbestendigheid.

Persoonlijk welzijn en ontwikkeling
In moderne organisaties is dit klimaat volgens de medewerkers aanwezig, bijvoorbeeld door de mate waarin aandacht besteed wordt aan het persoonlijke welzijn van medewerkers. Dit wordt in moderne organisaties beoordeeld met een 7,3. In traditionele organisaties scoort deze stelling een 5,0. Ook worden medewerkers in moderne organisaties meer gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen (score 7,7 ten opzichte van een 5,3 bij traditionele organisaties.

Los durven laten
Waar komen deze verschillen vandaan? Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory, geeft hier een verklaring voor. “De goede scores in moderne organisaties zijn waarschijnlijk het gevolg van het positieve effect dat medewerkers ervaren wanneer hun organisatie hen meer los durft te laten en hen de ruimte geeft om hun eigen kracht te vinden. In moderne organisaties is dit meer het geval.”

Heezen vervolgt: “Hier vertellen directie en leidinggevenden een helder, concreet verhaal aan hun medewerkers. Verder hebben zij een faciliterende rol. Ze gaan er vanuit dat hun mensen zelf heel goed weten wat het beste is om te doen en beperken controles daarom tot een absoluut minimum. Alles is er op gericht om medewerkers in staat te stellen om hun vak goed uit te laten oefenen. Voor medewerkers is het leuk om zo te werken. Zij kunnen echt hun ambacht uitoefenen. Dit vergroot hun bereidheid om zich langdurig in te blijven zetten voor hun organisatie.”

×