Deze week: rondetafelgesprek over duurzame inzet

poppetjes - kringGezond werken, wie vindt het niet belangrijk? Iedereen moet straks langer doorwerken. Anderzijds vergrijst de beroepsbevolking en is schoonmaken fysiek zwaar werk. Gezond werken en duurzame inzetbaarheid van medewerkers gaan hand in hand. Wat is uw aandeel in gezond werken? Dient uw bedrijf als goed voorbeeld voor gezond, duurzaam werken? Of vindt u het allemaal onzin? Op vrijdag 18 maart organiseert Schoonmaakjournaal in samenwerking met Nederland gaat gezonder werken het rondetafelgesprek Duurzaam werken: een gezond schoonmaakdoel.

Onder leiding van Aura Groen, HR-directeur van Gom Schoonhouden, wordt beoogd om met zeven bedrijven aan de hand van stellingen inzicht te geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden in gezond en duurzaam werken in de schoonmaakbranche. De uitdaging is om het onderwerp branchebreed uit te dragen en zo veel mogelijk betrokkenheid te genereren bij duurzame inzetbaarheid. Uiteraard wordt het vizier gericht op het nu, maar ook op de schoonmaakwereld in 2020: werkt Nederland in het algemeen en de schoonmaak in het bijzonder dan massaal gezond?

Van het rondetafelgesprek volgen publicaties op Schoonmaakjournaal. Volg ons op Twitter, LinkedIn of de web-/app-pagina Gezond en veilig werken.

×