Dag 3 cao-onderhandelingen schoonmaak over goede werkrelaties

Op 16 november zijn in Utrecht de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak voortgezet. Daarbij werd gesproken over thema’s als volwassen arbeidsrelatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ziekteverzuim.

Werkgevers en bonden hechten veel waarde aan een goede werkrelatie. Dat begint met begrip voor elkaars positie, rol en verantwoordelijkheid en uit zich in een gelijkwaardige en respectvolle omgang met elkaar. Goede arbeidsverhoudingen beginnen niet op papier, maar op de werkvloer en worden ondersteund door een goede cao.

Fris en sprankelend
Ook de OSB cao-onderhandelingsdelegatie hecht aan een goede werkrelatie, zeker op deze bijzondere Dag van de Ondernemer. Alle bij het cao-proces betrokken personen kregen daarom een Amaryllis bloembol cadeau aangeboden. De Amaryllis staat symbool voor fris en sprankelend, wat ook de ambitie is voor een nieuwe cao. Dit ook als blijk van waardering voor ieders inzet en geduld en met de boodschap dat de ondernemers in de schoonmaak vertrouwen op een goede en evenwichtige onderhandelingsoogst.

Volgende onderhandelingsdagen
Op de agenda van de volgende onderhandelingsdagen (donderdag 29 en vrijdag 30 november) zullen vandaag besproken onderwerpen in concrete tekstvoorstellen worden vertaald en besproken.

×