OSB verlaagt contributie voor mkb

De Algemene Ledenvergadering van OSB heeft vandaag ingestemd met een aantal wijzigingen in het lidmaatschap van de vereniging. OSB verlaagt daarmee de lidmaatschapsdrempel voor mkb-bedrijven. De kwaliteitseisen van het OSB-Keurmerk blijven onverminderd van kracht. De vereniging wil deze kwaliteitsstandaard behouden. OSB werkt daarnaast aan vereenvoudiging van het proces voor het behalen van het keurmerk. Ook zal zij het dienstverleningspakket in samenspraak met leden verder verbeteren.

Wijzigingen contributie
De ledenvergadering van OSB stemde in met de volgende wijzigingen, die gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018:

De contributie van OSB bestaat uit een vast en variabel deel. Het vaste deel wordt verlaagd van € 650,- naar € 250,-. Het variabele deel (1,15 promille van de omzet) blijft gehandhaafd.

De maximale contributie wordt verhoogd van € 49.628,- naar € 60.000,-.

Introductie aspirant lidmaatschap. Bedrijven die nog geen OSB-lid zijn, krijgen zo de kans om maximaal een jaar lang gebruik te maken van een groot deel van de dienstverlening van OSB en het OSB-Keurmerk te halen. De contributie voor dit jaar bedraagt € 250,-.

Meer ruimte voor mkb
Hanny van den Berg, directeur OSB: “Hiermee geven wij het mkb in de schoonmaak meer ruimte. Deze aanpassingen zijn samen met onze leden opgesteld. Iedereen kan zich vinden in het belang van een goede vertegenwoordiging van het MKB bij OSB.”

Over OSB
Bij OSB zijn bijna 300 leden aangesloten die samen circa 70% van de markt realiseren. Zij zijn vooral actief in de schoonmaak van gebouwen (waaronder hotels, zorginstellingen, scholen), glazenwassen, gevelbehandeling, calamiteitenschoonmaak en reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. In de branche werken 125.000 mensen, waarvan 100.000 bij OSB-leden. Alle leden moeten aan de verplichtingen van het OSB-Keurmerk voldoen. Hiermee tonen de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven aan dat zij vakkundig zijn, de administratie op orde hebben, hun belasting en premies betalen, eerlijk zakendoen en over de juiste verzekeringen beschikken. Voor opdrachtgevers een belangrijk pluspunt omdat het OSB-Keurmerk het risico op ketenaansprakelijkheid beperkt.