CNV Vakmensen hitte-index-app ijkpunt voor werknemer en werkgever

juli 4, 2018 in Nieuws

Dakdekkers en bouwvakkers met ontblote torso’s vormen vaak clichés in de reclamewereld. Strakke wasborden en staalharde biceps en… roodverbrande schouders, nekken en armen. Of erger. Want het kan ook regelrecht gevaarlijk zijn om (zware) inspanning te moeten verrichten als de buitentemperatuur fantastisch is. Om te relaxen dan. Zonnesteek en huidkanker liggen op de loer. Moet je werken, mág je werken? Vakbond CNV Vakmensen heeft zijn vorstverlet-app aangevuld met de hitte-index-app. Werknemer en werkgever kunnen zonder kosten heel precies zien of de omstandigheden op de eigen locatie in orde zijn.

En daarmee is de hitte-index-app een praktisch ijkpunt voor zowel werknemer als werkgever. En niet alleen voor ‘buitenwerkers’. De weersomstandigheden worden op basis van geografische locatie gepresenteerd. Direct is helder of er actueel gevaar dreigt voor de gezondheid. En ook welke maatregelen kunnen worden genomen om dat gevaar uit te bannen. Bepaald niet overbodig: weerkundigen voorspellen in slagorde dat de zomer nog wel even aanhoudt én in soortgelijke extreme vorm vaker is te verwachten in de toekomst.

De gratis app van CNV Vakmensen is op die manier een handig hulpmiddel dat, mede op basis van afspraken in de geldende cao, helder uiteen zet waar rechten en plichten liggen voor werknemer en werkgever. Bij CNV Info komen met grote regelmaat vragen binnen over het werken bij extreme temperaturen.

Zomerhitte en winterkou
CNV Vakmensen ontwikkelde eerder al, in 2015, de vorstverlet-app. Omdat de bouw-cao heldere richtlijnen heeft of er wel of niet kan/mag worden gewerkt kon langs dat raster van regels een mobiel controletool worden ontwikkeld. De gebruiker kan precies op de plek waar hij/zij werkt de geldende waarden uitlezen. Werkgevers of managers kunnen de gegevens ook via de app doorsturen naar werknemers op locatie, met bijbehorende instructies voor beschermende maatregelen bijvoorbeeld, of afspraken om het werk te beëindigen per tijdstip-X.

De app is in de voorbije jaren tienduizenden keren geraadpleegd door werknemers die hun werkomgeving in weer en wind hebben.

De mobiele hitte-index-app van CNV Vakmensen is gratis.
IOS:
https://itunes.apple.com/nl/app/hitte-index/id1257767077?mt=8
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.cnvvakmensen.hitteindex&hl=en

Alles over werken in de hitte is ook te lezen op de website van CNV Vakmensen: https://www.cnvvakmensen.nl/themas/werken-in-de-hitte

Delen