CNV: “Schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot pakt klachten hotelschoonmakers serieus aan”

mei 31, 2018 in Nieuws

Schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot heeft afgelopen maanden laten zien dat het serieus aan de slag wil met de vele klachten van hotelschoonmakers. “Op alle gesignaleerde knelpunten wordt actie ondernomen. Het schoonmaakbedrijf is hard bezig om ook echt verbeteringen door te voeren”, zegt Erik Maas, onderhandelaar van CNV Vakmensen.

Schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot kwam eind vorig jaar negatief in het nieuws naar aanleiding van klachten van hotelschoonmakers. Een verrassingsbezoek van CNV Vakmensen aan bijna dertig hotels van Van der Valk (waar Jaquet & De Groot actief is) bevestigden het beeld dat het flink mis was bij het schoonmaakbedrijf. Maas: “Er was onder meer sprake van een hoge werkdruk, uren die niet werden betaald, onwenselijke omgangsvormen. Zieke mensen moesten veel te ver reizen. Ook was er geen aandacht voor schoonmaak-opleidingen.”

Stevige gesprekken
Het verrassingsbezoek aan de Van der Valk-hotels maakte veel los. Via een meldpunt van CNV Vakmensen kwamen nog eens 28 serieuze klachten binnen. Schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot reageerde geprikkeld, zegt Maas. “Ze waren natuurlijk absoluut niet blij met onze actie. Maar het heeft wel wat in gang gezet. We hebben stevige gesprekken met elkaar gevoerd en uiteindelijk concrete afspraken gemaakt. Nu we een aantal maanden verder zijn, kunnen we de balans opmaken. En die is positief. Er zijn al de nodige acties ondernomen en er zijn goede afspraken voor de toekomst.”

Maatregelen
In alle hotels van Van der Valk waar Jaquet en De Groot actief is, is inmiddels een werkdruk-onderzoek gehouden. Verder is de tijdregistratie aangepast, is er een vertrouwenspersoon aangesteld en krijgen alle schoonmakers de (in de branche verplichte) schoonmaak-opleiding. Verder werkt het schoonmaakbedrijf nu met een nieuwe arbodienst, waardoor zieke schoonmakers niet meer zo ver hoeven te reizen voor een bezoek aan de arbodienst. Ook komt er op termijn een ondernemingsraad.

Veel gebeurd
Maas: “In een half jaar is er veel gebeurd. Daar zijn we tevreden over. Het blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat schoonmakers zich bij ons melden en dat we met elkaar echt wat kunnen bereiken. Natuurlijk blijven we hier als vakbond bovenop zitten. Afgelopen weken hebben we weer hotels bezocht in Emmeloord, Sneek, Assen, Emmen, Leeuwarden, Haarlem, Akersloot en Oostzaan. Dat blijven we de komende tijd ook doen. We zien de vorderingen, maar er blijft ook nog echt werk aan de winkel. Bijvoorbeeld als het gaat om werkdruk, communicatie en scholing.”

Oproep aan hotels
Intussen staat nog steeds de oproep aan Van der Valk om de Schoonmaakcode te ondertekenen. “Het is belangrijk dat hotels hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever nemen. Zij zijn net zo goed verantwoordelijk voor een nette en eerlijke behandeling van de hotelschoonmakers.”

De oproep geldt niet alleen voor Van der Valk, maar voor alle hotels in Nederland. CNV Vakmensen is onlangs een campagne gestart om hotels te bewegen om de Schoonmaak-code ondertekenen.

Over CNV Vakmensen
CNV Vakmensen behartigt de belangen van werknemers in de sectoren industrie, bouw, vervoer, handel, diensten en voeding.

Gerelateerd artikel: https://schoonmaakjournaal.nl/schoonmaak-nieuws/nog-slechts-een-gouden-emmer-in-cnv-campagne-hotelschoonmaak/

Delen