Check of uw medewerker een strafblad heeft

vrouwe justitiaAls er een nieuwe werknemer of vrijwilliger in uw organisatie aan de slag gaat, is het aan te bevelen te controleren of de persoon een strafblad heeft. Zonder een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of Verklaring van Geen Bezwaar loopt uw organisatie namelijk het risico dat de medewerker zonder dat u er erg in heeft opnieuw de fout in gaat. Zorg dus dat u weet wie u in huis haalt!

Recente voorbeelden in de gezondheidszorg waarbij artsen hun verleden hadden verzwegen, hebben er mede toe geleid dat staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid maatregelen gaat nemen om te voorkomen dat personen met een omstreden verleden in een vertrouwensfunctie, zoals artsen, aan het werk kunnen gaan.

Sommige non-profitorganisatieszijn verplichtom hun werknemers een bewijs van goed gedrag te laten overleggen. Onderwijsinstellingen bijvoorbeeld, maar ook werknemers en vrijwilligers in de ouderen-, gehandicapten- en jeugdzorg zijn verplicht aan te tonen dat zij in het verleden geen strafbare feiten hebben begaan. Als een medewerker over een strafblad beschikt, krijgt hij van het ministerie van Justitie namelijk geen verklaring. Het is aan de werkgever om ook te controleren of een dergelijke VOG of Verklaring van Geen Bezwaar recent is afgegeven.

Bron: www.rendement.nl

×