Bemiddeling leidt tot nieuw voorstel cao schoonmaak werkgevers

Hans Simons - congres vakmanschapBrancheorganisatie OSB heeft een nieuw voorstel voor een driejarige cao in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Daarin zit onder meer een loonsverhoging van 5% en een regeling voor de huidige wachtdagen bij ziekte. Daarnaast zijn uitgebreide voorstellen opgenomen voor baanzekerheid, terugdringen ziekteverzuim en verdere professionalisering van het schoonmaakvak. Ten slotte is een voorstel gedaan om samen met de vakbonden te komen tot een samenwerking om verder te bouwen aan het bestaansrecht van een sterke, sociale en aantrekkelijke schoonmaakbranche. De werkgevers hebben het volste vertrouwen dat met dit voorstel een akkoord wordt gesloten en een einde komt aan de onnodige hinder door stakingsacties. Met deze nieuwe en goede cao kunnen de 150.000 schoonmakers verder werken in een toekomstgerichte branche.

Eerste onderhandelaar Hans Simons: “Ik ben blij dat we zo’n baanbrekend voorstel kunnen doen. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk uit de impasse komen met de cao-onderhandelingen. Niemand is gebaat bij de huidige situatie. Daarom hebben we een externe bemiddelaar ingeschakeld. Ook hebben we op veel gebieden nieuwe verregaande voorstellen gedaan. Met 5% loonstijging en een nieuwe regeling voor de wachtdagen bij ziekte zetten we grote stappen. Daarnaast is het nu ook tijd om met de vakbonden tot een nieuwe samenwerking te komen om het bestaansrecht van onze branche voor onze 150.000 medewerkers zeker te stellen. Ik heb dan ook het volste vertrouwen dat de vakbonden deze vernieuwde cao-voorstellen zullen accepteren in het belang van alle schoonmakers en daarmee ook stoppen met de stakingsacties.”

Eindbod werkgevers
Het eindbod van de werkgevers voor een driejarige cao- bestaat in hoofdlijnen uit: (1) Loonsverhoging boven de huidige gemiddelde loonontwikkeling van CAO’s van 5% over drie jaar. (2) Het stap voor stap afschaffen van wachtdagen. (3) Nieuwe afspraken over loondoorbetaling bij langdurig verzuim. De doorbetaling bij ziekte blijft in het eerste jaar 100%. In het tweede jaar gaat die naar 85%. De werkgevers zijn daarmee bereid om 185% over twee jaar te betalen, dat is ruim boven het wettelijk minimum van 170%. Echter voor ernstig zieke medewerkers blijft dit in het tweede jaar ook 100%. (4) Werkgelegenheid en brede inzetbaarheid. Voor schoonmakers die in een relatief kleine deeltijdbaan werken, en graag meer uren willen maken, hebben de werkgevers voorstellen gedaan om tot grotere dienstverbanden en dus een hoger inkomen te komen. De schoonmaakbranche heeft al een zeer volwaardig uurloon op het niveau van 120% van het wettelijk minimumloon. (5) Vitaliteit en gezondheid. De werkgevers hebben een breed integraal voorstel gedaan om ziekteverzuim te bestrijden gebaseerd op preventie, verzuimbegeleiding en mobiliteit. (6) Vernieuwingsagenda: de komende tijd werken de sociale partners op verschillende terreinen aan een gezamenlijke ambitie om het voortbestaan van de branche zeker te stellen. Hierbij is het belangrijk dat vakbonden en werkgevers samen opkomen voor het bestaansrecht van de branche en haar 150.000 schoonmakers.

Doorbreken impasse
Eerder dit jaar is de vakbond FNV weggelopen bij de cao-onderhandelingen, ondanks het feit dat een akkoord voor het grijpen lag. Nadat FNV actie is gaan voeren, zijn eerdere verzoeken van de werkgevers om weer aan tafel gekomen niet gehonoreerd. Eind vorige week zijn de vakbonden FNV en CNV door OSB weer uitgenodigd voor een verkennend gesprek om te kijken om de vervelende impasse te doorbreken. Daarbij heeft OSB ook een externe bemiddelaar gevraagd om de huidige situatie te doorbreken. Samen met deze bemiddelaar is de afgelopen dagen hard aan nieuwe voorstellen gewerkt, die hebben geleid tot het huidige eindbod.

Solide arbeidsvoorwaarden
De schoonmaakbranche beschikt over goede arbeidsvoorwaarden: (1) Ruim 80% van de schoonmakers heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. (2) Door 6,75% loonverhoging in de laatste jaren is het basisloon in de schoonmaak nu 120% van het minimumloon. Daarmee verdient een schoonmaker meer dan bijvoorbeeld medewerkers in de catering-, supermarkt- of thuiszorgbranche. (3) Aan het eind van het jaar is er een eindejaarsuitkering van 1,6%. (4) Opbouwen van pensioen in een eigen pensioenfonds. (5) Er is baanzekerheid die is vastgelegd in de overnameregeling en in de cao is opgenomen. Waarmee schoonmaakmedewerkers hun baan behouden bij contractovername van een ander schoonmaakbedrijf. (6) De schoonmaakbranche biedt naast vakopleiding een cursus Nederlandse Taal. Bijna de helft van de schoonmakers is van niet-Nederlandse afkomst, veel meer dan elders in het Nederlandse bedrijfsleven. Een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving is het beheersen van de Nederlandse Taal. (7) Verder biedt de branche een prima baan voor lager opgeleiden en doorgroeimogelijkheden op alle niveaus, naar specialistische en leidinggevende posities.

×