Asito neemt voortouw in participatie personeelsbestand

Anton Witte - AsitoSchoonmaakonderneming Asito biedt al jaren kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit structureel in te bedden en andere ondernemingen te stimuleren dit voorbeeld te volgen, zal Asito binnen twee jaar al haar 50 vestigingen certificeren voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Deze ambitie is integraal onderdeel van Asito’s nieuwe visie Asito verbindt.

Anton Witte, HR-directeur: “Asito wil op een sociale manier ondernemen. We hebben naast een commerciële, ook een sociale opdracht. Wij willen op een sociale manier ondernemen, maar dat kan niet op een ad hoc-manier, de interne organisatie moet effectief ingericht zijn op de begeleiding van medewerkers uit deze doelgroep. Vandaar dat we ervoor kiezen om de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in de gehele onderneming in te zetten. Hiermee maken we onze ambitie direct meetbaar en transparant. Daarnaast willen wij onze relaties stimuleren en inspireren om dit voorbeeld te volgen. De PSO maakt het voor ondernemingen gemakkelijker om deze stap te nemen.”

 

×