Akkoord cao schoonmaak voor het grijpen

Hans Simons - foto Professioneel SchoonmakenDe werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche OSB hebben afgelopen maanden in de onderhandelingen voor een nieuwe schoonmaak-cao een groot aantal voorstellen gedaan. Hiermee komen de werkgevers tegemoet aan voor de vakbonden belangrijke eisen. De 150.000 schoonmakers zijn nu in een tijd van oplopende werkloosheid geholpen met een gezamenlijke strijd voor baanbehoud en het creëren van werkgelegenheid. Met het voorgestelde totaalpakket dat de werkgevers geboden hebben, ligt weer een baanbrekende cao voor het oprapen.

Het totaalpakket dat de werkgevers besproken en geboden hebben, bestaat uit: (1) Loonsverhoging in vergelijkbare lijn met de gemiddelde loonontwikkeling van cao’s in 2014, dat is op dit moment ruim 1%; (2) Afschaffing van wachtdagen in balans met de loondoorbetaling bij verzuim. De gemiddelde norm in Nederland is 170% over 2 jaar, terwijl de schoonmaakbranche bijna altijd 200% doorbetaald. Deze doorbetaling moet dan omlaag en een stap zetten richting de landelijke norm. (3) Werkgelegenheid en brede inzetbaarheid: voor schoonmakers die in een relatief kleine deeltijdbaan werken, en graag meer uren willen maken, hebben de werkgevers voorstellen gedaan om tot grotere dienstverbanden en dus een hoger inkomen te komen. De schoonmaakbranche heeft al een zeer volwaardig uurloon op het niveau van 120% van het wettelijk minimumloon. (4) Vitaliteit en gezondheid: de werkgevers hebben een breed integraal voorstel gedaan om ziekteverzuim te bestrijden gebaseerd op preventie, verzuimbegeleiding en mobiliteit.

Voorzitter van OSB, Hans Simons: “De werkgevers hebben afgelopen maanden weer een heel goed bod gedaan. De aangekondigde acties van FNV staan helemaal niet in verhouding. FNV blijft vasthouden aan hun actiestrategie en weigert zelf terug te komen aan de onderhandelingstafel. Onbegrijpelijk. Deze acties dienen geen enkel belang en passen niet in een aantrekkelijke branche met een goed arbeidsvoorwaardenpakket en kansen voor mensen om zich verder te ontwikkelen. Blijkbaar spelen er andere belangen dan de totstandkoming van een goede cao. Laten we samen voor onze 150.000 medewerkers strijden voor banen en een verdere professionalisering van ons mooie vak. Een akkoord ligt voor het grijpen.”
 

×