ABN AMRO: “Bedrijven die onvoldoende in technologie investeren gaan boot missen”

januari 3, 2018 in Nieuws

Volgens ABN AMRO Bank is 2017 de geschiedenis ingegaan als een goed jaar voor de sector zakelijke dienstverlening. En ook de vooruitzichten voor 2018 zien er goed uit. Voor de schoonmaaksector was technologie de belangrijkste trend in 2017, die tot 2020 zal aanhouden. Toch luidt er ook een waarschuwing: “Schoonmaakbedrijven die onvoldoende in technologie investeren, gaan de boot missen.”

In de linkerfiguur de omzetontwikkeling in subsectoren van de zakelijke dienstverlening in 2017 en 2018
Bron: CBS en eigen berekening ABN AMRO

Thema’s 2017
Een van de thema’s van 2017 was de schaarste aan personeel. Deze schaarste begint in een aantal sectoren al een barrière voor groei te worden, omdat niet al het werk opgepakt kan worden. Andere thema’s in 2017: digitale disruptie, toekomstvastheid en heroverweging van de traditionele hiërarchische aansturing. ABN AMRO Bank constateert een toegenomen aandacht bij senior management voor medewerkerstevredenheid als een onderdeel van de toegenomen aandacht voor cultuur. In een krappe arbeidsmarkt wordt bedrijfscultuur al helemaal een belangrijk onderscheidend vermogen. Een andere reden is de noodzaak voor innovatie.

Uitdagingen facility management (schoonmaken, beveiliging)
Welke uitdagingen zijn er? ABN AMRO Bank noemt deze: het integreren van innovatie in het bestaande business model met als doel het genereren van groei. Het leren om te werken met scenario’s. Na te denken over welk deel van je dienstverlening met beperkte menselijke tussenkomst online kan worden aangeboden. Stil te staan bij je bedrijfscultuur en te onderzoeken hoe je de cultuur van je organisatie kunt veranderen, zodat die aantrekkelijker wordt voor (jong) talent. En hoe kun je als bedrijf een grotere maatschappelijke impact hebben (corporate citizenship) en bijdragen aan een betere wereld?

Vooruitzichten schoonmaken
Op basis van de jaarlijkse survey van Twijnstra Gudde blijkt dat ook in 2017 in de schoonmaaksector technologie de belangrijkste trend was en dat die trend naar verwachting zal aanhouden tot 2020. Dat betekent ook dat bedrijven die onvoldoende investeren in technologie de boot gaan missen.

Toch is het nu nog zo dat bij de meeste schoonmaakbedrijven het (marge)verschil wordt gemaakt met de juiste aansturing van de schoonmakers (lees: productiviteit). De menselijk kant blijft dus wel degelijk van belang. “En dan zijn we weer terug bij Randstad’s keuze voor de mens: in de sector zakelijke dienstverlening blijven mensen het verschil maken!”, concludeert ABN AMRO Bank.

In de rechterfiguur de omzetgroei in beveiliging en schoonmaken
Bron: CBS en bewerking door ABN AMRO

Deze tekst is slechts een summiere samenvatting van de terug- en vooruitblik door ABN AMRO Bank. Wie het hele rapport wil lezen, klikt op deze link naar Insights.

Delen