76% van OSB leden stemmen in met nieuwe cao

IMG_6985Tijdens de algemene ledenvergadering van brancheorganisatie OSB hebben de leden op 19 juni aan het eind van de middag uiteindelijk met een meerderheid (76%) voor het cao onderhandelingsresultaat gestemd voor de schoonmaakbranche. Tijdens een lange en vaak verhitte ALV is duidelijk geworden, dat met deze cao de grens is bereikt voor de schoonmaakondernemers.

De OSB-leden zijn van mening dat het akkoord zou kunnen leiden tot baanverlies, hogere werkdruk voor schoonmakers en op termijn faillissementen van schoonmaakbedrijven. De kostenverhogingen zullen weer leiden tot prijsverhogingen. In een krimpende markt met geringere marges een groot risico. Daarnaast hebben de werkgevers na de zoveelste cao waar de branche als actieplatform door de vakbonden is gebruikt weinig vertrouwen in het concretiseren van de ‘vernieuwingsagenda’, die onderdeel is van het akkoord. Het is duidelijk dat als de schoonmaakbranche de successen van de afgelopen jaren voort willen zetten, de vertrouwensrelatie met de vakbonden aanzienlijk moet verbeteren.

Schouder aan schouder
Voorzitter OSB en 1e onderhandelaar Hans Simons: “Ik ben blij dat de leden uiteindelijk akkoord zijn gegaan met het onderhandelingsresultaat. Het feit dat dit met een meerderheid is gebeurd, laat zien dat we een grens hebben bereikt. De komende periode is cruciaal voor de schoonmaakbranche. We zullen samen moeten blijven investeren in alle positieve bewegingen, die we met elkaar de afgelopen jaren in gang hebben gezet. Daarbij is het essentieel dat het tijdperk van acties in onze branche voorbij is. Het doet absoluut geen recht aan wat we met elkaar bereiken en zeker de onterechte en negatieve beeldvorming van de branche schaadt ons allemaal. Het is aan ons én de vakbonden om de vernieuwingsagenda in te vullen met concrete acties. We zullen schouder aan schouder op moeten trekken. Dat verdienen onze schoonmaakondernemers en onze 150.000 schoonmakers”.

Na lange actieperiode
Voor de derde keer op rij is de schoonmaakbranche lange tijd in de ban geweest van vakbondsacties. Hoewel zeer gering en door een kleine groep actievoerders, haalde vooral de vervelende acties bij de NS de publiciteit. Nadat de vakbonden van de onderhandelingstafel zijn weggelopen, is het OSB met behulp van externe bemiddelaar Wim Kooijman gelukt om een onderhandelingsresultaat te sluiten. De werkgevers hebben hier tijdens de algemene ledenvergadering vandaag, 19 juni, mee ingestemd.

Aanzienlijke kostenverhogingen
Kijkend naar de kostenverhogingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de schoonmaakbranche, lopen deze op. Er is flink geïnvesteerd in het uurloon van schoonmakers, dat nu 120% is van het minimumloon, opleidingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om dit te compenseren, zijn prijsverhogingen naar de klanten onvermijdelijk. De contracten met de opdrachtgevers staan echter al jaren zwaar onder druk. Daarnaast krimpt de markt wat een extra druk op de marges teweeg brengt. Er is dan ook reëel risico de werkdruk voor schoonmakers zal toenemen en de markt verder onder druk komt te staan. Dit laatste vooral bij de kleinere aanbestedingen en objecten. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en het OSB-Keurmerk is de afgelopen jaren juist hard gewerkt om dit te voorkomen.

Werken aan vertrouwen
Nu voor de derde keer op rij de schoonmaakbranche als actieplatform is gebruikt door de FNV, is er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen werkgevers  en vakbonden. Een groot deel van de werkgevers is de negatieve en onterechte beeldvorming van de schoonmaakbranche zat. Hierdoor is men zeer terughouden als het gaat om de goede afloop van de Vernieuwingsagenda, die tijdens de onderhandelingen is afgesproken. Er zal dan ook door alle partijen flink moeten worden gewerkt om dit vertrouwen te herstellen.

 

×