6 nieuwe ondertekenaars Code Verantwoordelijk Marktgedrag

februari 13, 2018 in Nieuws

Twee opdrachtgevers en vier schoonmaakbedrijven ondertekenden recent de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De nieuwe ondertekenaars zijn: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Evangelische Omroep (EO), Alles Reiniging, Ben Wouters Schoonmaakorganisatie, Boen Groen en Schoonmaakbedrijf Eemsmond. “Als je tekent, teken je voor je het principe van de code”, aldus Kees Blokland, voorzitter van de Codecommissie.

Opdrachtgevers wijzen op kwaliteit
Marcella Koenen van Schoonmaakbedrijf Eemsmond zegt in haar werk als kwaliteitsmanager altijd hard te werken om toe te lichten wat wel en niet haalbaar is. Door de Code probeert mevrouw Koenen opdrachtgevers duidelijk te maken waarom kwaliteit zo belangrijk is.

Op nette manier met mensen omgaan
“We willen als EO vanuit onze genen netjes met mensen omgaan. Wij hebben onze aanbesteding ingericht volgens de code en willen om die reden de code ook ondertekenen”, aldus Lilian Kraaijeveld. Mevrouw Kraaijeveld zegt trots te zijn dat hun samenwerkingspartner ook finalist is van de Best Practice Award. Yasin Bokadid van Boen Groen zegt mens en milieu hoog in het vaandel te hebben staan. Dit willen ze graag onderschrijven door de Code te ondertekenen.

Code onderdeel onderwijsprogramma
Karin Sanders van de HAN geeft aan een dubbel rol te vervullen, namelijk die van opdrachtgever en opleider. Ze is zelf werkzaam als manager Facilitaire Zaken en docent. De leidraad binnen de HAN is dan ook: ‘practice what you teach!’ De code vormt een onderdeel van het opleidingsprogramma van de HAN en de code is ook geraadpleegd voor het in de markt zetten van de eigen aanbesteding. “De verantwoordelijkheid dien je laag neer te leggen. Een schoonmaker is een professional, die je niet hoeft te vertellen hoe hij zijn werk moet doen”, aldus mevrouw Sanders. Kees Blokland geeft aan dat de HAN de toekomstige opdrachtgevers en opdrachtnemers opleidt. De Codecommissie stelt lesmateriaal beschikbaar indien daar behoefte aan is.

Sociale elementen omarmen
“Ik heb lang getwijfeld om de code te ondertekenen, omdat ik een klein bedrijf ben en het gevoel had dat de code voor de grote bedrijven is bedoeld. Het zijn de schoonmakers die het moeten doen. Zij dienen de eigen verantwoordelijkheid over hun werkzaamheden te hebben en niet met strikte werkschema’s te moeten werken”, aldus Ben Wouters van Ben Wouters Schoonmaakorganisatie.

De heer Bouhjira van Alles Reiniging zegt mensen een kans te geven die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. “We zijn gespecialiseerd in trappenhuizen reiniging en schrijven niet in op laagste prijs. We maken liever 10 trappenhuizen goed schoon dan 15 slecht”, aldus de heer Bouhjira.

Samen naar een sterkere keten
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen. De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook het effectieve sociaal beleid. Al sinds enige tijd hebben ook andere branches zoals Catering, Beveiliging en Verhuizers de gedragscode ondertekend.

Elkaar ontmoeten
De Code commissie Verantwoordelijk Marktgedrag organiseert al sinds de introductie ervan regionale ondertekensessies. Een bewuste keuze om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over het toepassen van het Code gedachtegoed in de praktijk. Iedere keer blijkt weer dat er tijdens een bijeenkomst zinvolle tips naar voren komen.

 

Delen