Partijen bereiken akkoord over 3-jarige cao schoonmaakbranche

ballonnenOSB en vakbonden FNV en CNV hebben na een intensief proces een onderhandelingsresultaat voor een 3-jarige cao in de schoonmaakbranche bereikt.

Anton Witte, directeur HRM bij Asito: “We zijn tevreden dat er een onderhandelingsresultaat is dat naar de toekomst kijkt. Er ligt een pakket dat niet alleen gaat over loon, maar juist ook over structurele zaken die de branche als geheel verder helpen.”

Belangrijkste overeenstemming is bereikt over het samen verbeteren van het onderlinge vertrouwen tussen bonden en werkgevers en het samen bouwen aan de toekomst van de schoonmaakbranche. Alle partijen zijn het erover eens dat voor baanzekerheid en verdere professionalisering van de schoonmaak het bundelen van krachten voor de 150.000 schoonmakers in Nederland noodzakelijk is. Daarom is een ‘vernieuwingsagenda’ met concrete onderwerpen afgesproken. Daarin staat onder meer het verbeteren van de onderlinge omgangsvormen. Ook zijn afspraken gemaakt over het samen optrekken bij inbestedingsplannen bij gemeenten en rijksoverheid, met name als het gaat om het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Overeenstemming is bereikt over het stap voor stap afschaffen van de wachtdagen met uiteindelijk een 100% doorbetaling in het eerste jaar en 90% doorbetaling in het tweede jaar. In alle jaren stijgt per 1 juli het loon met 2% en wordt de eindejaarsuitkering met 0,2% verhoogd.

Het resultaat wordt op 19 juni met een positief advies voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van OSB.

 

×