Nieuwe MasterKey Performance Monitor voor grip op facilitaire diensten

oktober 29, 2018 in Innovaties

Bij het uitschrijven van een aanbesteding voor de schoonmaak en het aangaan van het contract voor de schoonmaak is er eigenlijk maar één ding van belang, namelijk het leveren van de kwaliteit van schoonmaak die wordt beoogd. Dit kan worden bereikt door een optimale samenwerking tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Dit klinkt eenvoudiger dan dat het is. Met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van software en apps komt MasterKey met dé oplossing om de grip op facilitaire diensten te krijgen en te behouden: de MasterKey Performance Monitor.

Digitale tool in plaats van ‘menselijk filter’
De innovatieve digitale oplossing is erop gericht om het ‘menselijk filter’ in de schoonmaak te vervangen door technologie. Binnen organisaties lopen processen vaak over diverse lagen medewerkers. Hierdoor gaat veel informatie verloren, waardoor issues ad hoc moeten worden opgelost. Dit heeft extra kosten tot gevolg, die vervolgens weer ten laste komen van het rendement. Door het menselijk filter uit te schakelen, ontstaat er een objectiever beeld van de resultaten met betrekking tot de kwaliteit, waardoor: (1) de kwaliteit van de schoonmaak geborgd en stijgt de klanttevredenheid, (2) het bedrijfsrendement geborgd, en (3) de mogelijkheid gecreëerd om extra omzet te genereren.

Altijd in controle
De tooling is beschikbaar voor allerlei devices: van smartphone, tablet tot desktop. De MasterKey Performance Monitor geeft 24/7 inzicht in de klanttevredenheid en geeft de mogelijkheid om meerdere locaties in een overzicht te laten zien en te vergelijken. De tooling geeft via dashboards inzicht in de performance. Onderdelen hiervan zijn de historie en de benchmark van de diverse locaties. Deze zijn in één overzicht beschikbaar, waardoor controle krijgen en houden eenvoudig is.

Snelle schoonmaakcheck
Met de tooling is het mogelijk om de klant regelmatig te vragen wat hij van de kwaliteit van de schoonmaak vindt. Hoe de communicatie verloopt met de contactpersoon van het schoonmaakbedrijf en of volgens de gemaakte afspraken worden nagekomen. Door regelmatig te toetsen en in gesprek te blijven over de kwaliteit van de schoonmaak, wordt de grip op de facilitaire diensten gekregen en voorkomen dat het beoogde rendement niet wordt behaald.

Alles in een overzicht
Alle details van het gebouw worden vooraf ingevoerd via een app op een tablet of een desktop. Zaken als ruimtes, vierkante meters, vloerafmetingen of beglazing kunnen eenvoudig worden toegevoegd. In een apart scherm is te zien welke controles hebben plaatsgevonden of welke controle de kwaliteitsinspecteur moet verrichten of heeft verricht. Ook alle gespreksverslagen en acties worden in de tooling vastgelegd. Deze acties zijn hiermee inzichtelijk en kunnen direct worden opgevolgd. Hiermee wordt een PDCA-cyclus in het proces ingebouwd. Door uitstaande acties direct op te lossen, stijgt de klanttevredenheid en is er grip op de uitvoering van de schoonmaak.

Extra omzet
Door deze intensieve samenwerking, het nakomen van afspraken wordt vertrouwen en partnership gecreëerd. En daarmee wordt de kans vergroot om extra omzet te genereren. Want wanneer de klanttevredenheid over de kwaliteit van schoonmaak stijgt, is het eenvoudiger om extra opdrachten te verkrijgen. Ook offertes kunnen eenvoudig worden vervaardigd en gemonitord in de tooling. Zo is alles in één overzicht te monitoren.

Over MasterKey
Als onafhankelijke partij biedt MasterKey facilitaire totaaloplossingen aan klanten en leveranciers. Daarbij worden praktijkervaringen vertaald naar software en apps.

Delen