Nieuw: CleanJack software voor feedback schoonmaaktaken

maart 27, 2018 in Innovaties

Tijd- en aanwezigheidsregistratiesysteem CleanJack staat al jaren bekend als het moderne digitale kloksysteem in de schoonmaakbranche. Maar het systeem biedt nog veel meer toepassingen. De meest recent toegevoegde functie is de feedbackfunctie. Schoonmakers kunnen nu – via bijvoorbeeld de klokterminal – aangeven dat een taak is uitgevoerd. Of rapporteren over lokale omstandigheden. Ook wordt het voor een schoonmaakmedewerker mogelijk om uren te registreren op verschillende projecten.

Bij het inklokken kan hij of zij in een menu aanvinken op welk projectnummer de uren moeten komen. Dit is handig wanneer op een locatie meerdere werkorders worden uitgevoerd. Rayonleiders houden zo overzicht van bestede uren en uitgevoerde taken. De feedbackfuncties werken op mobiele en vaste klokterminals, én op smartphones met CleanJack-apps.

Elke dag werkinstructie op display
De feedbackfunctie is een aanvulling op de al langer bestaande mogelijkheid om via CleanJack schoonmaakmedewerkers informatie te geven over hun taken. Op het display van de klokterminal of smartphone verschijnen bijvoorbeeld werkinstructies. Dit borgt onder andere de uitvoering van periodieke taken en een snelle oplossing van klachten.

Digitaal schoonmaakprogramma
Hoe werkt het? In het centrale systeem stel je per locatie eenmalig het werkprogramma in. Daarna ontvangen schoonmaakmedewerkers automatisch op het juiste moment instructies.

Daarnaast kan een objectleider zelf ook extra aandachtspunten of opmerkingen over de schoonmaak invoeren. Op het display van de klokterminal of smartphone krijgen schoonmakers hiervan een vertoning. Dit biedt hun de mogelijkheid om opmerkingen van de opdrachtgever direct te verwerken in het dagprogramma. Daarmee ben je als schoonmaakbedrijf eventuele klachten voor.

Geen dure smartphones nodig
Tijd- en aanwezigheidsregistratie neemt de laatste jaren een enorme vlucht. CleanJack is in deze markt een laagdrempelig systeem voor iedereen. Voor zowel kleine als grote schoonmaakbedrijven en voor zowel kleine als grote locaties. Een groot voordeel is dat schoonmakers geen dure smartphones en dito abonnementen nodig hebben. En schoonmaakbedrijven hoeven niet te investeren in ingewikkelde systemen om het schoonmaakproces te borgen en monitoren.

Op de foto het CleanJack kloksysteem, waarmee operationele managers in directe verbinding staan met de werkvloer

Delen