FMG-raadslid Michel Kampert (Van Hoeckel) over 5 jaar later: “Mix van digitaal en fysiek kennisdelen”

oktober 22, 2018 in Bedrijven vertellen, FMGezondheidszorg

Kennisdeling, diepgang, samenwerkingen, krachtenbundeling en digitale én fysieke ontmoetingen; 5 topics die de 50-jarige Michel Kampert, nationaal accountmanager bij Van Hoeckel voor dé beroepsvereniging voor facility managers in de gezondheidszorg over 5 jaar ziet. Michel is een van de vijf leden van de nieuwe Facilitaire Raad van FMGezondheidzorg. Een ambitieuze en visionaire kennismaking in 5 vragen.

Wie is Michel Kampert?
“Ik ben 50 jaar en werk bij Van Hoeckel, partner in foodcare. In mijn functie van national accountmanager mag ik mij onder meer bezighouden met mijn passie voor eten en drinken in de zorgmarkt. Eten en Drinken loopt als een rode draad door mijn werkzame leven, want voordat ik de stap naar de commerciële foodservice maakte, werkte ik 15 jaar in de zorg. In diverse functies, maar altijd in food.”

“Mijn ambitie in een notendop? Mensen met gezond en lekker eten verrassen, hoe dit organiseren en betaalbaar houden. Vanuit diverse organisatorische complexiteit, vragen, eisen en wensen rondom eten en drinken, is het van belang om dit te allen tijden direct te blijven vertalen naar de kernbehoefte: gezond en lekker eten en drinken.”

Wanneer en hoe maakte je kennis met FMG?
“Feitelijk maakte ik op het voorjaarssymposium De standaard veranderen op 14 juni voor het eerst kennis met FMGezondheidszorg. Mijn directe link met vakverenigingen was in het verleden op het gebied van food. Het FMG-symposium vond ik overweldigend. Wat opviel, was de grote opkomst en het inhoudelijk sterke programma. Wanneer kennis halen en kennis brengen in juist evenwicht is, willen mensen ook investeren in tijd en energie om naar symposia te komen. En dat doet FMG! De snelle ontwikkelingen in (digitale) communicatie verandert ook het landschap van vakverenigingen en het is zaak om een juiste balans te behouden in tijd en de waarde van fysieke bijeenkomsten.”

FMG: wat boeit je?
“In de korte tijd dat ik FMGezondheidszorg ken, prikkelen mij de gedrevenheid en het enthousiasme van de mensen die vereniging dragen. Ze geven deze beroepsvereniging body en een gezicht, naast een zeer gevarieerde dosis aan ervaring en kennis. De FMG-website is een prachtige kennissite en is voor mij een afspiegeling van de kennis, die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het bevestigt het beeld dat de FMG sterke inhoud heeft en van waarde is voor professionals in het facilitaire werkveld.”

Welke meerwaarde heeft FMG?
“Door de uitstroom van culinaire professionals in de zorg is eten en drinken veel meer dan voorheen een facilitair aandachtsgebied. Vele (maatschappelijke) invloeden maken dat het delen van kennis vanuit verschillende invalshoeken een primaire behoefte is om verantwoordelijken handvatten te geven om eten en drinken de benodigde aandacht te geven.”

Uw rol?
“Als FMG-raadslid wil ik de complexiteit rond eten en drinken nadrukkelijker op ‘de kaart’ te zetten. Door kennis te delen, de discussie aan te gaan en uit te dragen dat eten en drinken geen probleem is, maar een dynamische kans met onbeperkte mogelijkheden.”

FMG over 5 jaar?
“Over vijf jaar hoop ik dat kennisdelen een gezonde mix kent van de digitale snelweg en fysieke bijeenkomsten van professionals. Ik verwacht dat verschillende brancheverenigingen de handen meer ineen slaan om hun krachten te bundelen. Ledenaantallen die terug lopen, staan feitelijk haaks op de vraag en behoefte naar kennis in deze snel veranderende wereld. De factor tijd en bewuste keuzes maken hoe die kennis te vergaren, zal FMG dwingen de inhoud van haar verbindende strategie continu aan te blijven passen.”

Leestip:

Met nieuwe Facilitaire Raad maakt FMGezondheidszorg verbinding met bedrijfsleven

Delen