Monitor: bezuiniging thuiszorg leidt tot vervuiling en vereenzaming

februari 29, 2016 in Thuiszorg

thuiszorg - schoonmaakBijna driekwart (72%) van de medewerkers in de huishoudelijke verzorging ziet onwenselijke situaties, als vereenzaming en vervuiling, ontstaan bij cliënten door het korten op uren hulp. Dat blijkt uit een enquête, die tv-programma De Monitor hield onder 629 medewerkers huishoudelijke verzorging.

 “Dat er veel problemen in de thuiszorg zijn, blijkt wel uit het aantal tipgevers dat zich meldt”, concludeert De Monitor. Wat zijn die problemen? En wat zijn de gevolgen voor medewerkers en cliënten?

Resultaten enquête
De Monitor meldt op haar website: “We krijgen onder andere veel te horen over verslechterde arbeidsvoorwaarden. Voor ons reden om in samenwerking met FNV een enquête te houden. We leggen de medewerkers vragen voor over hun arbeidsomstandigheden, maar ook over hun cliënten. Welke gevolgen van de bezuinigingen zien zij in de dagelijkse praktijk? Aan de hand van een vragenlijst proberen we de problemen onder de medewerkers in de huishoudelijke verzorging te verzamelen en op te tekenen.”

Klik op deze link voor de belangrijkste uitkomsten.


 

Delen