Gemeente Maastricht, Podium24 en Balanz Facilitair: co-creatie duurzame werkgelegenheid

oktober 16, 2018 in Sociaal ondernemen

Gemeente Maastricht, arbeidsbemiddelaar Podium24 en Balanz Facilitair – werkgever in social return – slaan de handen ineen voor het leerwerktraject Balanz@work. Een coöperatie met social impact, waarbij de samenwerkende partijen zich richten op duurzame werkgelegenheid voor (langdurig) werkzoekenden uit het doelgroepenregister. Gemeente Maastricht stelt onder meer locaties beschikbaar, Podium24 zorgt voor de projectorganisatie en rekrutering van schoonmaakmedewerkers en Balanz Facilitair biedt gegadigden een perspectief op een arbeidsovereenkomst door ze in de schoonmaakbranche op te leiden en te ontwikkelen.

De drie organisaties bewerkstelligen met hun commitment en knowhow het vooropgezette doel van Balanz@work: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer laten meedoen in de maatschappij. Het bereiken van deze sociaal-maatschappelijke missie heeft ertoe geleid dat op 3 oktober 2018 het samenwerkingscontract tussen betreffende partijen is getekend.

Op de foto v.r.n.l.: Ben Theeuwen (directeur van Balanz Facilitair), Jenny Dizij (directeur van Podium24) en Jim Janssen (Wethouder Gemeente Maastricht)

Win-win voor alle partijen
Podium24 zorgt voor de projectorganisatie en rekrutering van schoonmaakmedewerkers. Balanz Facilitair biedt gegadigden vervolgens een perspectief op een arbeidsovereenkomst door ze in de schoonmaakbranche op te leiden en te ontwikkelen. De Gemeente Maastricht ondersteunt het leerwerktraject vanuit haar zorg naar burgers toe en stelt voor Balanz@work een deel van haar locaties ter beschikking om kandidaten te kunnen trainen en praktijkervaring op te laten doen. Een win-win voor alle partijen: mens – maatschappij – bedrijf!

Nieuwe instroom arbeidsmarkt
Balanz creëert, als dé Zuid-Limburgse werkgever op het gebied van social return, zomede eveneens nieuwe instroom voor een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Gemeente Maastricht geeft invulling aan de ambitie om binnen de eigen organisaties extra ruimte te maken voor het ontwikkelen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het belangrijkste, de nieuwe medewerkers kunnen werken aan erkende vakdiploma’s, komen volledig uit de uitkering en kunnen aan hun toekomst gaan bouwen

Delen