Conclusie NVZ Hygiëneforum: “Onnodig veel leed door slechte hygiëne”

oktober 11, 2017 in Gezond en veilig werken, NVZ

Schoonmaakjournaal Hygiëneforum 2017 groepsfotoPreventie van infecties door het verbeteren of stimuleren van de hygiëne staat niet hoog op de politieke agenda. Naast de honderden miljoenen euro’s die hierdoor jaarlijks worden verspild, heeft dit ook grote gevolgen voor het welzijn van burgers. Een globale Europese studie leert dat er jaarlijks duizenden mensen sterven aan ziekenhuisinfecties.

Betere hygiëne in de gezondheidszorg is cruciaal voor het terugdringen van het aantal besmettingen met steeds moeilijker te behandelen infectieziekten. Overheid, gezondheidszorg en bedrijfsleven moeten hierin meer en beter gaan samenwerken. Bijvoorbeeld door het opstellen van betere hygiëneprotocollen en het verhogen van de kwaliteit van de schoonmaak. Daarnaast is preventie het belangrijkste wapen bij het bestrijden van de oprukkende antibioticaresistentie. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het Hygiëneforum, dat NVZ op 10 oktober, samen met 11 partners, organiseerde.

€ 1,5 miljard verspilling
De bulk van deze kosten vloeit voort uit de naar schatting 70.000 ziekenhuisinfecties per jaar. Deze zijn deels toe te schrijven aan de circa 87 outbreaks. De kosten voor de samenleving overschrijden waarschijnlijk de miljard euro. Daarnaast kost de slechte hygiëne in het huishouden (denk aan besmetting met norovirus, camphillobacter en salmonella) het bedrijfsleven zo’n € 400 miljoen per jaar aan ziektedagen.

Ten slotte heeft een slechte hygiëne enorme negatieve gevolgen voor het welzijn van mensen. Een globale Europese studie leert dat er jaarlijks duizenden mensen sterven aan ziekenhuisinfecties. In Nederland zijn dit er enige honderden. De onderzoekers concluderen ook dat een kwart van deze infecties te voorkomen was geweest door een betere hygiëne.

Betere naleving door risico-analysesystematiek
“Als je bedenkt dat in Nederland de handhygiëne protocollen maar voor 30% nageleefd worden, dan is er nog veel werk aan de winkel”, aldus Hans Razenberg, directeur van de NVZ. “Het wordt tijd dat overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven de handen ineen slaan en echt werk gaan maken van een betere hygiëne. Een HACCP-achtige benadering, waarmee in de voedingsmiddelenindustrie succesvol mee wordt gewerkt, kan ook in de zorg goed werken.”

Voorlichting van cruciaal belang
Volgens Razenberg ligt een ander deel van de oplossing bij een betere consumentenvoorlichting: “Consumenten weten nauwelijks meer wat de kritische punten in hun huishouden zijn. Terwijl hygiëne een onderdeel van je dagelijkse routine zou moeten zijn. We verwachten dat we door betere voorlichting besmettingen met een derde kunnen terugdringen.”

De NVZ wil de komende jaren verder inzetten op voorlichting over hygiëne en doet daarbij nadrukkelijk ook een beroep op de overheid. Razenberg: “Het ministerie van VWS, het Voedingscentrum of het RIVM voeren allemaal hun eigen campagnes. Het is een gemiste kans dat het bedrijfsleven hier niet bij betrokken wordt.”

Over NVZ
NVZ is de branchevereniging van producenten en importeurs van was- reinigings- onderhouds-, en desinfectiemiddelen, zowel bestemd voor de consumentenmarkt als voor professioneel gebruik. De vereniging heeft 60 leden, variërend van mkb tot multinationals.

Delen