Afschaffen wachtdagen: OSB-rapport over ziekteverzuim 2013-2016

november 8, 2016 in Schoonmaakcao

ziek-thermometerIn 2013 is een quasi-experimenteel onderzoek afgerond, waarin het effect van het afschaffen van wachtdagen op ziekteverzuim in de schoonmaaksector centraal stond. Dat onderzoek bood mede input voor afspraken over het geleidelijk afschaffen van de wachtdagen in de sector.

Daarbij is echter afgesproken dat, als tijdens de looptijd van de cao zou blijken dat geobjectiveerd het ziekteverzuim/meldingsfrequentie een duidelijke stijging vertoont, de stijging en de mogelijkheden die er zijn om dat tegen te gaan, onderdeel vormen van de besprekingen aan de vernieuwingstafel.

Deze rapportage geeft hiertoe inzicht in de ontwikkeling van zes verzuimmaten in de periode 2013-2016. Via deze link (alleen toegankelijk voor OSB-leden) kunt u het rapport raadplegen.

Delen