Vooraankondiging aanbesteding schoonmaak Universiteit en Hogeschool Amsterdam

mei 20, 2018 in Aanbesteden

Op TenderNed is de vooraankondiging geplaatst voor de Europese aanbesteding van de schoonmaak en glasbewassing van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam (UvA/HvA). Deze vooraankondiging is geplaatst, zodat de markt reeds tijdig op de hoogte is van dit traject en omdat de schouw al eerder plaats vindt dan de publicatie van de aanbestedingsdocumenten.

In aanloop naar de aanbesteding deed de UvA/HvA een uitgebreid marktonderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn diverse opdrachtgevers bezocht in Nederland om ervaringen en best practices op te halen. Aan huidige en potentiële opdrachtnemers is gevraagd naar de visie van schoonmaakdienstverlening, maar er is ook gesproken met de brancheorganisatie, externe adviseurs, de CNV en FNV. Tot slot, en zeker niet minder belangrijk, is er feedback voor de aanbesteding opgehaald tijdens gesprekken met de schoonmakers.

Uitgebreide schouw
In de zomer verschijnt de aanbesteding op TenderNed. Dit is in de vakantieperiode en daarom heeft de UvA/HvA besloten om de schouw alvast eerder te organiseren. Uit het marktonderzoek is onder meer naar voren gekomen dat een schouw veel uitgebreider moet dan wat men momenteel vaak ziet. Dit geeft inschrijvers de kans om zich meer bekend te maken met de dynamiek en de diversiteit van ruimtes binnen een onderwijspand en voorkom je hiermee onnodige discussies gedurende de contractperiode.

In plaats van alle panden binnen een dag te laten zien, heeft de UvA/HvA er nu voor gekozen om de schouw over meerdere dagen te verdelen. Er is zodoende meer tijd om uitgebreid stil te staan bij de specifieke aandachtspunten van ieder perceel. Potentiele inschrijvers kunnen zich bovendien een goed beeld vormen van de opdracht.

Bezemsessie
In augustus vindt nog een bezemsessie plaats, waarin op één dag tegelijkertijd voor alle percelen een schouw plaatsvindt voor degenen die in mei niet aanwezig konden zijn.

Aanmelden: geïnteresseerden kunnen zich voor de schouw aanmelden via aanbestedingen@uva.nl. De vooraankondiging is te vinden op TenderNed met kenmerk 181239.

 

Delen