Rijksoverheid wijst 35 nieuwe inkoopcategorieën aan

augustus 27, 2013 in Aanbesteden

Iinkoop en aanbestedenn het kader van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst wordt het categoriemanagement binnen het rijk flink uitgebouwd. Niet alleen doen steeds meer rijksonderdelen mee, ook het aantal inkoopcategorieën wordt flink uitgebreid. Onlangs zijn 35 mogelijke nieuwe inkoopcategorieën aangewezen.

Voordat deze inkoopcategorieën daadwerkelijk worden benoemd als rijksinkoopcategorie, wordt het potentieel ervan nader onderzocht. Eind 2013 wordt besloten over de nieuwe inkoopcategorieën: wordt er een categoriemanager op aangewezen die het categoriemanagement vorm en inhoud gaat geven of word de inkoop voor deze categorie op een andere wijze georganiseerd.

Op de website van de Rijksoverheid alle mogelijk nieuwe inkoopcategorieën per domein.

Delen